Gud elsker alle mennesker

398 Gud elsker alle menneskerFriedrich Nietzsche (1844-1900) ble kjent som "den ultimate ateisten" for sin nedsettende kritikk av den kristne tro. Han hevdet at kristne skrifter, spesielt på grunn av dens vekt på kjærlighet, var et biprodukt av forfall, korrupsjon og hevn. I stedet for å betrakte Guds eksistens for å være langt fra mulig, forkynte han med sitt berømte ordtak "Gud er død" at den store ideen om en Gud var død. Han hadde til hensikt å erstatte den tradisjonelle kristne troen (som han kalte den gamle døde troen) med noe radikalt nytt. Med nyheten om at «den gamle guden er død», hevdet han, ville filosofer og fritenkere som han selv bli opplyst til en ny begynnelse. For Nietzsche var det en ny daggry i et samfunn med «glad vitenskap», der man var fri fra den undertrykkende troen som frarøver folk deres glede gjennom trange grenser.

Hvordan står vi ateister?

Nietzsches filosofi motiverte mange mennesker til å omfavne ateisme. Selv blant kristne er det noen som omfavner læren hans, og tror at de fordømmer en form for kristendom som later som om Gud er død. Det de overser er at Nietzsche syntes ideen om enhver gud var absurd og så på enhver form for tro som dum og sårende. Hans filosofi er i motsetning til bibelsk kristendom, som ikke betyr at vi ønsker å sette oss selv over ham eller andre ateister. Vårt kall er å hjelpe mennesker (inkludert ateister) å forstå at Gud er der for dem også. Vi oppfyller dette kallet ved å eksemplifisere våre medmennesker en livsstil som er preget av et gledelig forhold til Gud – eller, som vi sier i WCG, ved å leve og formidle de gode nyhetene.

398 gud er død NietzscheDu har sikkert sett et klistremerke (som det til høyre) som gjør narr av Nietzsche. Det som ikke tas med i betraktningen her, er at Nietzsche et år før tapet av forstanden skrev flere dikt som tyder på at han har endret syn på Gud. Her er en av dem:

 

Nei! Kom tilbake med alle dine torturer!
Til den siste av den ensomme. Åh kom tilbake!
Alle mine tårer strømmer løper mot deg!
Og mitt siste hjerte flamme  Du lyser på det!
Åh kom tilbake, min ukjente gud! Min smerte! Mitt lykke til!
Misforståelser om Gud og det kristne liv

Det ser ut til å være ingen ende på den feilaktige fremstillingen av Gud som fortsetter å tenne ateismens flamme. Gud er feilaktig framstilt som hevngjerrig, imponert og straffende i stedet for kjærlighetens, barmhjertighetens og rettferdighetens Gud. Guden som åpenbarte seg i Kristus, som inviterer oss til å akseptere et liv i tro på ham og forlate livets vei som fører til døden. I stedet for å leve livet til en fordømt og undertrykt, er kristenlivet en gledelig deltagelse i Jesu fortsatte tjeneste, om hvem det står skrevet i Bibelen at han ikke kom for å dømme verden, men for å frelse den (Joh. 3,16-17). For å forstå Gud og kristenlivet riktig, er det viktig å erkjenne forskjellen mellom Guds dommer og fordømmelser. Gud dømmer oss ikke fordi han er mot oss, men fordi han er for oss. Gjennom sine dommer peker han på måter som fører til evig død – dette er måter som leder oss bort fra fellesskapet med ham, der vi takket være hans nåde mottar velferd og velsignelser. Fordi Gud er kjærlighet, er hans dom rettet mot alt som er mot oss, hans elskede. Mens menneskelig dom ofte blir forstått som å dømme, viser Guds dom oss hva som fører til liv kontra hva som fører til død. Hans dommer hjelper oss å unngå fordømmelse for synd eller ondskap. Gud sendte sin Sønn til verden for å erobre syndens makt og redde oss fra dens slaveri og dens verste konsekvens, den evige død. Den treenige Gud vil at vi skal anerkjenne den eneste sanne friheten: Jesus Kristus, den levende sannheten som gjør oss frie. I motsetning til Nietzsches misoppfatninger, er ikke kristenlivet under press av represalier. I stedet er det et gledelig liv i og med Kristus gjennom Den Hellige Ånd. Det inkluderer vår deltakelse i det Jesus gjør. Personlig liker jeg forklaringen enkelte får fra idrettsfeltet: Kristendom er ikke en tilskuersport. Dessverre blir selv dette misforstått av noen mennesker og har resultert i å presse andre til å gjøre noe for deres frelse. Det er stor forskjell på å gjøre gode gjerninger for frelse (som legger vekt på oss) og vår deltagelse i Jesu gjerninger som er vår frelse (som legger vekt på ham).

Kristne ateister?

Du har kanskje hørt uttrykket "kristen ateist" før. Den brukes for mennesker som hevder å tro på Gud, men som vet lite om ham og lever som om han ikke eksisterer. En oppriktig troende kan bli en kristen ateist ved å slutte å være en hengiven etterfølger av Jesus. Man kan bli så oppslukt av aktiviteter (selv de med et kristent merke) at man blir en deltidsfølger av Jesus – med mer fokus på aktivitet enn Kristus. Så er det de som tror at Gud elsker dem og at de har et forhold til ham, men ikke ser noe behov for å delta i kirkens liv. Ved å ha dette synet avviser de (kanskje uvitende) sin tilhørighet og aktive medlemskap i Kristi legeme. Selv om de av og til stoler på Guds veiledning, vil de ikke at han skal ta full kontroll over deres liv. De vil at Gud skal være deres andrepilot. Noen foretrekker at Gud er deres flyvertinne, og av og til tar med seg noe som blir bedt om. Gud er vår pilot – han gir oss retningen som leder oss til det virkelige liv. Sannelig, han er veien, sannheten og livet.

Deltakelse med Gud i Kirkens samfunn

Gud kaller de troende til å lede mange sønner og døtre med seg til herlighet (Hebr. 2,10). Han inviterer oss til å delta i hans misjon til verden ved å etterleve og dele evangeliet. Vi gjør dette sammen som medlemmer av Kristi legeme, Kirken ("Tjeneste er en lagsport!"). Ingen har alle åndelige gaver, så alle trengs. I kirkens fellesskap gir og mottar vi sammen – vi bygger og styrker hverandre. Som forfatteren av Hebreerbrevet formaner oss, forlater vi ikke våre menigheter (Hebr. 10,25), men kom sammen med andre for å gjøre arbeidet som Gud har kalt oss til som et troende fellesskap.

Å glede seg over det virkelige, evige liv med Kristus

Jesus, Guds inkarnerte Sønn, ofret sitt liv for at vi skulle få «evig liv og overflod» (Joh. 10,9-11). Dette er ikke et liv med garantert rikdom eller god helse. Det er ikke alltid smertefritt. I stedet lever vi vel vitende om at Gud elsker oss, har tilgitt oss og akseptert oss som sine adopterte barn. I stedet for et liv med press og innsnevring, er det fylt med håp, glede og sikkerhet. Det er et liv der vi beveger oss fremover for å bli det Gud hadde til hensikt for oss som etterfølgere av Jesus Kristus gjennom Den Hellige Ånd. Gud, som dømte det onde, fordømte det på Kristi kors. Derfor er det ingen fremtid for det onde og fortiden har fått en ny retning som vi kan delta i ved tro. Gud har ikke latt noe skje som han ikke kan forene. Faktisk "skal hver tåre tørkes bort", for Gud, i Kristus og gjennom Den Hellige Ånd, "gjør alt nytt" (Åpenbaringen 2 Kor.1,4-5). Det, kjære venner og ansatte, er de virkelig gode nyhetene! Det står at Gud ikke gir opp noen, selv om du gir opp ham. Apostelen Johannes erklærer at "Gud er kjærlighet" (1 Joh 4,8) – Kjærlighet er hans natur. Gud slutter aldri å elske oss, for hvis han gjorde det, ville det være mot hans natur. Derfor kan vi bli oppmuntret i vissheten om at Guds kjærlighet omfatter alle mennesker, enten de har levd eller vil leve. Dette gjelder også Friedrich Nietzsche og alle andre ateister. Vi kan håpe at Guds kjærlighet også nådde Nietzsche, som nær slutten av sitt liv opplevde omvendelse og tro på det Gud har til hensikt å gi til alle mennesker. Ja, "enhver som påkaller Herrens navn, skal bli frelst" (Rom. 10,13). Så fantastisk at Gud aldri slutter å elske oss.

Joseph Tkach

president
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfGud elsker alle mennesker