Er Kristus i, hvor Kristus er på den?

367 er Kristus der Kristus står skrevet på denJeg har vært motvillig til å spise svinekjøtt i årevis. Jeg kjøpte en "kalvekjøttpølse" i et supermarked. Noen sa til meg: "Det er svinekjøtt i denne kalvekjøttet!" Jeg kunne nesten ikke tro det. I liten skrift var det imidlertid i svart -hvitt. "Der Kassensturz" (et sveitsisk TV -program) testet kalvepølsen og skrev: Kalvepølser er veldig populære på grilling. Men ikke hver pølse som ser ut som en kalvepølse er også en. Den inneholder ofte mer svinekjøtt enn kalvekjøtt. Det er også forskjeller i smak. En jury av eksperter testet de mest solgte kalvepølsene for "Kassensturz". Den beste kalvepølsen inneholdt bare 57% kalvekjøtt og ble vurdert som spesielt velsmakende. I dag ser vi nærmere på etiketten "kristendom" og spør oss selv: "Er Kristus inne der Kristus er på den?"

Kjenner du noen som er en god kristen? Jeg kjenner bare en person som jeg fullt ut kan si er en god kristen. Jesus Kristus selv! Andre er kristne i den grad de lar Kristus leve i dem. Hva slags kristen er du? 100% kristen? Eller består du stort sett av deg selv og er derfor bare en etikettbærer med skiltet: "Jeg er en kristen"! Du er veldig sannsynlig et merkesvindel?

Det er en vei ut av dette dilemmaet! Du og jeg blir en 100% kristen gjennom omvendelse, bot, i et annet ord, omvendelse til Jesus! Det er vårt mål.

I et første punkt vurderer vi "omvendelse"

Jesus sa at den riktige veien inn i sauefallet (inn i hans rike) er gjennom døren. Jesus sier om seg selv: Jeg er denne døren! Noen ønsker å klatre over muren for å komme inn i Guds rike. Det er ikke godt nok. Veien til frelse som Gud har gitt oss mennesker består av Omvendelse og tro til Herren Jesus Kristus. Dette er den eneste måten. Gud kan ikke akseptere en person som på noen annen måte prøver å klatre inn i sitt rike. Døperen Johannes forkynte bot. Dette var forutsetningen for at Israels folk skulle akseptere Jesus som sin frelser. Det gjelder for deg og meg i dag!

«Men etter at Johannes ble arrestert, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: Tiden er oppfylt og Guds rike er nær. Omvend deg og tro på evangeliet» (Mark 1,14-15)!

Guds ord er veldig tydelig her. Omvendelse og tro henger uløselig sammen. Hvis jeg ikke angrer, så er hele fundamentet mitt ustabilt.

Vi kjenner alle lovene til veitrafikk. For noen år siden kjørte jeg til Milano. Jeg hadde det for travelt og kjørte 28 km i timen for fort i byen. Jeg var heldig. Førerkortet mitt ble ikke trukket tilbake. Politiet ga meg en heftig bot og en rettslig advarsel. Opptatt kjøring betyr å betale et beløp og holde orden.

Siden den gang synden kom til verden gjennom Adam og Eva, har mennesker vært under syndens åk. Straffen for synd er evig død! Alle betaler denne straffen på slutten av livet. “Å omvende seg” betyr å snu i livet. Å omvende seg fra sitt selvsentrerte liv og vende seg til Gud.

Å omvende seg betyr: «Jeg kjenner igjen min egen synd og bekjenner den! «Jeg er en synder og fortjener evig død! »Min egoistiske livsstil setter meg i dødsfall.

«Også du var døde av dine overtredelser og synder, som du en gang levde i på denne verdens vis, under den mektige som hersker i luften, nemlig Ånden som er i arbeid i ulydighetens barn i denne tiden. Blant dem levde vi alle en gang våre liv i vårt kjøds ønsker og gjorde kjødets og sansene og var vredens barn av natur som andre (Efeserne 2,1-3.).

Min konklusjon:
Jeg er død på grunn av mine overtredelser og synder. Jeg klarer ikke å bli åndelig perfekt alene. Som død person har jeg ikke noe liv i meg og kan ikke gjøre noe alene. I dødsstaten er jeg helt avhengig av hjelp fra Jesus Kristus, min frelser. Bare Jesus kan oppdra døde mennesker.

Kjenner du følgende historie? Da Jesus hørte at Lasarus var syk, ventet han to hele dager før han gikk til Lasarus i Betania. Hva ventet Jesus på? For tiden til Lasarus ikke lenger kunne gjøre noe av seg selv. Han ventet på bekreftelse på sin død. Jeg forestiller meg hvordan det føltes da Jesus sto ved graven sin. Jesus sa: "Ta bort steinen!" Marta, søsteren til den avdøde, svarte: "Han stinker, han har vært død i 4 dager"!

Et spørsmål:
Er det noe i livet ditt som stinker, noe du ikke vil at Jesus skal utsette "ved å rulle steinen bort?" Tilbake til historien.

De rullet vekk steinen og Jesus ba og ropte med høy røst «Lasarus, kom ut!» Den avdøde kom ut.
Tiden er oppfylt, Jesu stemme kommer til deg også. Guds rike har kommet nær deg. Jesus roper med høy stemme: "Kom ut!" Spørsmålet er, hvordan kommer du ut av din egoistiske, egoistiske, stinkende måte å tenke og handle på? Hva trenger du? Du trenger noen som hjelper deg med å rulle steinen. Du trenger noen som hjelper deg med å ta av gravlederne. Du trenger noen som hjelper deg med å begrave gamle stinkende måter å tenke og handle på.

Nå kommer vi til neste punkt: "Den gamle mannen"

Det største hinderet i livet mitt har vært min syndige natur. Bibelen snakker om "gammel mann" i denne sammenhengen. Det var min tilstand uten Gud og uten Kristus. Alt som strider mot Guds vilje, tilhører min gamle person: min utukt, min urenhet, mine skammelige lidenskaper, mine onde begjær, min begjærlighet, min avgudsdyrkelse, min sinne, min sinne, min ondskap, mine blasfemier, mine skammelige ord, mine Overdreven krav og mitt bedrag. Paul viser løsningen på problemet mitt:

«Vi vet at vår gamle mann ble korsfestet med ham for at syndens legeme skulle bli ødelagt, for at vi fra nå av ikke skal tjene synden. For den som døde, er blitt fri fra synd» (Romerne 6,6-7.).

For at jeg skal kunne leve i et nært forhold til Jesus, må den gamle personen dø. Det skjedde med meg da jeg ble døpt. Jesus påtok seg ikke bare mine synder da han døde på korset. Han lot også min "gamle person" dø på dette korset.

«Eller vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus Jesus, er døpt til hans død? Så er vi begravet sammen med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, også vi kan vandre i et nytt liv» (Romerne 6,3-4.).

Martin Luther kalte denne gamle personen "gamle Adam". Han visste at denne gamle personen kunne "svømme". Jeg gir alltid den "gamle personen" retten til å leve. Jeg skitnet føttene med den. Men Jesus er klar til å vaske dem igjen og igjen! Fra Guds side blir jeg vasket ren med Jesu blod.

Vi vurderer det neste punktet «Loven»

Paulus sammenlignet forholdet til loven med ekteskapet. Jeg gjorde først feilen med å gifte meg med levitisk lov i stedet for Jesus. Jeg søkte seier over synden av egen styrke ved å holde denne loven. Loven er en god, moralsk oppreist partner. Derfor forvekslet jeg loven med Jesus. Min ektefelle, loven, har aldri slått eller skadet meg. Jeg finner ingen feil i noen av hans påstander. Loven er rettferdig og god! Loven er imidlertid en veldig krevende “mann”. Han forventer fullkommenhet fra meg på alle områder. Han ber meg om å holde huset glitrende rent. Bøker, klær og sko må alle være på rett sted. Maten må tilberedes i tide og perfekt. Samtidig løfter ikke loven en finger for å hjelpe meg med arbeidet mitt. Han hjelper meg ikke på kjøkkenet eller andre steder. Jeg vil avslutte dette forholdet til loven, da det ikke er et kjærlighetsforhold. Men det fungerer ikke.

«For en kvinne er bundet til sin mann ved loven så lenge mannen lever; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven som binder henne til mannen. Hvis hun er sammen med en annen mann så lenge mannen hennes lever, kalles hun en horkvinne; men hvis mannen hennes dør, er hun fri fra loven, så hvis hun tar en annen mann, blir hun ikke horkvinne. Slik er også dere, mine brødre, blitt drept for loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, nemlig ham som er oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud» (Romerne 7,2-4.).

Jeg ble satt "i Kristus" da han døde på korset, så jeg døde sammen med ham. Derfor mister loven sin juridiske rett til meg. Jesus oppfylte loven. Jeg var i Guds sinn fra begynnelsen, og han forente meg med Kristus slik at han kunne nåde meg. La meg komme med følgende kommentar: Døde du også med ham da Jesus døde på korset? Vi døde alle sammen med ham, men det er ikke slutten på historien. I dag ønsker Jesus å bo i hver av oss.

«For ved loven døde jeg for loven, for at jeg skal leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever, men nå ikke jeg, men Kristus lever i meg. For det jeg nå lever i kjødet, lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Galaterne 2,19-20.).

Jesus sa: «Ingen har større kjærlighet enn at han gir opp livet for sine venner (Johannes 15,13) ». Jeg vet at disse ordene gjelder Jesus Kristus. Han ofret livet for deg og meg! Når jeg gir livet mitt for Jesus, er det den største kjærligheten jeg kan uttrykke for ham. Ved å gi mitt liv til Jesus betingelsesløst, deltar jeg i Kristi offer.

«Jeg formaner dere nå, kjære brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere ofrer deres kropper som et levende, hellig og behagelig offer for Gud. La det være din rimelige tilbedelse” (Romerne 12,1).

Å gjøre ekte bot betyr:

  • Jeg sier bevisst ja til den gamle personens død.
  • Jeg sier ja til utfrielse fra loven gjennom Jesu død.

Tro betyr:

  • Jeg sier ja til det nye livet i Kristus.

«Derfor, hvis noen er i Kristus, han er en ny skapning; det gamle er gått over, se, det nye er blitt»(2. Korinterne 5,17).

Det avgjørende poenget: "Det nye livet i Jesus Kristus"

I Galaterne leser vi: "Jeg lever, men nå ikke meg, men Kristus lever i meg". Hvordan er ditt nye liv i Kristus? Hvilken standard satte Jesus for deg? Tillater han deg å holde hjemmet ditt (hjertet) urent og skittent? Nei! Jesus ber mye mer enn loven krever! Jesus sier:

«Du har hørt at det er sagt:» Du skal ikke drive hor. "Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte." (Matt. 5,27-28.).

Hva er forskjellen mellom Jesus og loven. Loven var veldig krevende, men den ga deg ingen hjelp eller kjærlighet. Jesu krav er mye høyere enn lovens krav. Men han hjelper deg med oppdraget ditt. Han sier: «La oss gjøre alt sammen. Rengjøre huset sammen, sette klær og sko på rett sted sammen ». Jesus lever ikke for seg selv, men deltar i livet ditt. Det betyr at du ikke lenger skal leve for deg selv, men delta i hans liv. Du deltar i Jesu arbeid.

«Og det er derfor han døde for alle sammen med de som lever ikke lenger leve av deg selvmen til ham som døde og stod opp for dem»(2. Korinterne 5,15).

Å være kristen betyr å leve i et veldig nært forhold til Jesus. Jesus vil være involvert i alle livssituasjonene dine! Sann tro, ekte håp og kjærlighet er forankret i HAN. Deres fundament er Kristus alene. Ja Jesus elsker deg! Jeg spør dem: Hvem er Jesus for deg, personlig?

Jesus vil fylle hjertet ditt og være ditt sentrum! Du kan gi livet ditt helt til Jesus og leve i avhengighet av ham. Du vil aldri bli skuffet. Jesus er kjærlighet. Han gir det til deg og vil ha ditt beste.

"Men veks i vår Herre og Frelser Jesu Kristi nåde og kunnskap" (2. Peter 3,18).

Jeg vokser i nåde og kunnskap, gjennom forståelse «Hvem jeg er i Jesus Kristus»! Dette endrer atferd, holdning og alt jeg gjør. Det er sann visdom og kunnskap. ALT ER NÅDE, en ufortjent gave! Poenget er å vokse mer og mer inn i denne bevisstheten om "KRISTUS I OSS". Modenhet er å leve i dette "Å VÆRE I KRISTUS" i perfekt harmoni.

Vi kommer til konklusjonen "Omvendelse i forbindelse med tro"

Vi leser «Omvend deg og tro på evangeliet. Dette er begynnelsen på vårt nye liv i Kristus og i Guds rike. Du og jeg lever i Kristus. Det er gode nyheter. Denne troen er både oppmuntring og utfordring. Han er ekte glede! Den troen lever.

  • Se håpløsheten i denne verden. Død, katastrofe og elendighet. De tror på Guds ord: "Gud overvinner ondt med godt".
  • Du opplever behovene og bekymringene til dine medmennesker, du er klar over at du ikke har noen løsning for dem. Det du kan tilby dem er å veilede dem inn i et nært og intimt forhold til Jesus. Han alene bringer suksess, glede og fred. Han alene kan utføre omvendelsens mirakel!
  • Du legger hver dag i Guds hender. Uansett hva du er trygg i hendene hans. Han har alle situasjoner under kontroll og gir deg visdommen til å ta de riktige beslutningene ».
  • De blir foraktet, siktet og anklaget uten grunn. Men din tro sier: "JEG ER I JESUS ​​KRISTUS". Han har gått gjennom alt og vet hvordan livet mitt føles. Du stoler helt på ham.

Paulus formulerte det slik i kapitlet om tro på hebreerne:

"Tro er en fast tillit til det man håper og en tvil om det man ikke ser" (Hebreerne 11,1)!

Det er den virkelige utfordringen i det daglige livet med Jesus. Du gir ham full tillit.

For meg er følgende fakta viktig:

Jesus Kristus lever 100% i meg. Han beskytter og oppfyller livet mitt.

Jeg har full tillit til Jesus. Jeg håper du også!

av Pablo Nauer