Juridiske merknader

Nettstedet www.wkg-ch.org til Worldwide Church of God (WKG Switzerland) er kun til generell informasjon og hevder ikke å være korrekt eller fullstendig. Mediets usikkerhet gjør det nødvendig å ta følgende forbehold. I konkrete enkelttilfeller forbeholdes retten til å anvende relevante lovbestemmelser, rettspraksis og praksis.

Innhold på nettstedet

WKG Sveits tar alle rimelige skritt for å sikre påliteligheten av informasjonen som presenteres, men påtar seg ikke forpliktelser om korrektheten, påliteligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet. Ansvarskrav mot vesentlig eller uvesentlig skade forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen gitt eller ved bruk av uriktig og ufullstendig informasjon er grunnleggende ekskludert.

Ansvarsfraskrivelse for lenker og referanser

Denne nettsiden inneholder lenker (referanser) til andre nettsteder. WKG Switzerland har ingen innflytelse på deres design eller innhold og påtar seg derfor intet ansvar. Spesielt er ethvert ansvar for innholdet uttrykkelig avvist, enten det er ulovlig, umoralsk eller til og med ikke alderssvarende. Den besøkende på et slikt nettsted, som det er en lenke til på nettstedet til WKG Switzerland, er fullt ansvarlig for sitt besøk.

Filformat

Vi har bevisst begrenset oss til PDF-formatet (Adobe Portable Document Format) som grunnlag for dokumentene på nettsiden vår. Du trenger Adobe Reader for å kunne åpne disse dokumentene. Du kan "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » last ned gratis.

Copyright varsel

Innholdet og strukturen til artiklene og bildene som er publisert på dette nettstedet er beskyttet av copyright. All bruk som ikke er tillatt i henhold til lov om opphavsrett krever forutgående skriftlig samtykke fra WKG Sveits. Utskrifter og nedlastinger fra nettsteder kan bare gjøres for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk.

Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen

Disse ansvarsfraskrivelsene er å betrakte som en del av internettpublikasjonen du ble henvist til fra. Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullstendig samsvarer med gjeldende rettssituasjon, forblir de gjenværende delene av dokumentet upåvirket av innholdet og gyldigheten.

Aktualisierungen

WKG Sveits forbeholder seg retten til å gjøre endringer på dette nettstedet når som helst uten forhåndsvarsel.