Sted for Guds nærvær

614 sted for Guds nærværDa israelittene tok seg gjennom ørkenen, var midtpunktet i deres liv tabernaklet. Dette store teltet, samlet etter retningslinjer, inneholdt Det aller helligste, det indre stedet for Guds nærvær på jorden. Her var kraften og helligheten tydelig for alle, med en så sterk tilstedeværelse at bare ypperstepresten fikk komme inn en gang i året på forsoningsdagen.

Ordet "tabernakel" er en ny mynt for tabernaklet (åpenbaringsteltet), som i den latinske bibelen kalles "Tabernaculum Testimonii" (telt for guddommelig åpenbaring). På det hebraiske språket er det kjent som Mishkan "bolig" i betydningen av Guds hjem på jorden.
Hele tiden hadde en israelitt tabernaklet i øyekroken. Det var en konstant påminnelse om at Gud selv var til stede med sine elskede barn. I århundrer var tabernaklet blant folket til det ble erstattet av templet i Jerusalem. Dette var det hellige stedet til den tiden Jesus kom til jorden.

Prologen til Johannes' bok forteller oss: "Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet" (Joh. 1,14). I den opprinnelige teksten står begrepet "camped" for ordet "levde". Teksten kunne gjengis som følger: "Jesus ble født som en mann og tok bolig iblant oss".
På den tiden da Jesus kom til vår verden som et menneske, bodde Guds nærvær i Jesus Kristus blant oss. Plutselig bor Gud blant oss og flyttet inn i nabolaget vårt. De forseggjorte ritualene fra gamle dager, der folk måtte bli rituelt rene for å komme inn i Guds nærvær, hører nå fortiden til. Templets slør er revet, og Guds hellighet er blant oss og ikke langt borte, skilt i templets helligdom.

Hva betyr det for oss i dag? Hva betyr det at vi ikke trenger å gå inn i en bygning for å møte Gud, men at han kom ut for å være med oss? Jesus tok det første skrittet mot oss og er nå bokstavelig talt Immanuel - Gud med oss.

Som Guds folk er vi hjemme og i eksil på samme tid. Vi vandrer i ørkenen som israelittene, og vet at vårt sanne hjem, hvis jeg sier det, er i himmelen, i Guds ære. Og likevel bor Gud blant oss.
Akkurat nå er vårt sted og vårt hjem her på jorden. Jesus er mer enn en religion, kirke eller teologisk konstruksjon. Jesus er Herren og kongen av Guds rike. Jesus forlot hjemmet for å finne et nytt hjem i oss. Dette er inkarnasjonens gave. Gud ble en av oss. Skaperen ble en del av sin skapelse, han bor i oss i dag og i all evighet.

Gud lever ikke lenger i tabernaklet i dag. Gjennom troen på Jesus som du er enig med, lever Jesus sitt liv i deg. Du har fått et nytt, åndelig liv gjennom Jesus. De er teltet, tabernaklet, tabernaklet eller templet der Gud fyller sitt nærvær gjennom deg med sitt håp, fred, glede og kjærlighet.

fra Greg Williams