Tenk på Jesus med glede

699 tenker på Jesus med gledeJesus sa at vi skulle huske ham hver gang vi kommer til Herrens bord. I tidligere år var nadverden en stille, alvorlig anledning for meg. Jeg hadde en urolig følelse av å snakke med andre før eller etter seremonien fordi jeg strevde etter å opprettholde høytideligheten. Selv om vi tenker på Jesus, som døde kort tid etter å ha delt et siste måltid med vennene sine, bør denne anledningen ikke oppleves som en begravelsesgudstjeneste.

Hvordan skal vi minnes ham? Skal vi sørge og sørge som en gruppe betalte sørgende? Skal vi gråte og være triste? Skal vi tenke på Jesus med klager over skyld eller beklagelse over at han på grunn av vår synd led en så forferdelig død – en forbryters død – ved et romersk torturinstrument? Er det en tid for omvendelse og syndsbekjennelse? Kanskje gjøres dette best privat, selv om noen ganger disse følelsene oppstår når vi tenker på Jesu død.

Hva med at vi nærmer oss denne minnetiden fra et helt annet perspektiv? Jesus sa til disiplene: «Gå inn i byen og si til en av dem: Læreren sier: Min tid er nær; Jeg vil spise påskemåltidet med dere sammen med mine disipler.» (Matteus 26,18). Den kvelden, da han satte seg ned med dem for å spise den siste kveldsmaten og snakke med dem en siste gang, hadde han mye på hjertet. Jesus visste at han ikke ville spise sammen med dem igjen før Guds rike viste seg i sin fylde.

Jesus hadde tilbrakt tre og et halvt år med disse mennene og følte seg veldig glad i dem. Han sa til sine disipler: "Jeg har lengtet etter å spise dette påskelammet med dere før jeg lider." (Luk 2 Kor.2,15).

La oss tenke på ham som Guds Sønn som kom til jorden for å bo blant oss og være en av oss. Han er den som, i form av sin person, brakte oss frihet fra loven, fra syndens lenker og fra dødens undertrykkelse. Han frigjorde oss fra frykt for fremtiden, ga oss muligheten til å kjenne Faderen og muligheten til å bli kalt og være Guds barn. «Han tok brødet, takket, brøt det og ga dem og sa: Dette er mitt legeme som er gitt for dere. gjør dette til minne om meg» (Luk 2 Kor2,19). La oss bli fylt av glede når vi minnes Jesus Kristus, som Gud salvet: «Herren Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å bringe gode nyheter til de fattige, for å binde sammen de som har et knust hjerte, for å forkynne frihet for fanger og for dem som er i trelldom for å være frie og frie" (Jesaja 61,1).

Jesus holdt ut korset på grunn av gleden som ventet ham. Det er vanskelig å forestille seg en så stor glede. Det var absolutt ikke menneskelig eller jordisk glede. Det må ha vært gleden ved å være Gud! Himmelens glede. Evighetens glede! Det er en glede vi ikke engang kan forestille oss eller beskrive!

Dette er den ene, Jesus Kristus, som vi skal huske. Jesus, som gjorde vår sorg til glede og som inviterer oss til å være en del av hans liv, nå og for alltid. La oss minnes ham med et smil om munnen, med et gledesrop på leppene og med lette hjerter fylt av gleden over å kjenne og være forent med vår Herre Kristus Jesus!

av Tammy Tkach