Jesus: Guds rike

515 Jesus Guds rikeHva er det viktigste i livet ditt? Er det Jesus? Er det ditt fokus, senter, pivot, midtpunktet i livet ditt? Jesus er mitt livs fokus. Uten ham er jeg livløs, uten han går ingenting i riktig retning. Men med Jesus, hvilken glede, jeg lever i Guds rike.

Etter trosbekjennelsen om at Jesus er Messias, Guds sendebud, Kristus, bekrefter jeg deg: "Du bor sammen med Jesus i Guds rike fordi det er i deg, blant oss".

Fariseerne spurte Jesus når Guds rike skulle komme. Til det svarte han: "Guds rike kommer ikke på en slik måte at man kan gjenkjenne det på ytre tegn. Man vil heller ikke kunne si: Se, her er det! Eller: Det er der! Nei, riket av Gud er i din midte, eller: "Se, Guds rike er i deg" (Luk 17:20-21 Ny Geneva-oversettelse).

Ikke før hadde Jesus begynt å forkynne Guds rike med autoritet før fariseerne var der. De anklaget ham for å spotte selv når han fortalte dem sannheten. Han vitnet i sitt evangelium om at tiden er kommet og Guds rike er kommet (ifølge Mark 1,14-15). Ved Jakobs brønn kommer en kvinne fra Samaria for å hente vann. Jesus innleder dialogen med henne: «Gi meg en drink!» «Jesus svarte: Hvis du visste hva Guds gave er og hvem det er som sier til deg: Gi meg en drink, ville du ha bedt ham og han ville ha gitt deg kildevann, levende vann. Men den som drikker av vannet som jeg vil gi ham, skal aldri mer være tørst. Vannet jeg vil gi ham, skal i ham bli en kilde som ustanselig renner inn i det evige liv.» (Joh. 4,9-14 Ny Geneve-oversettelse).

Jesus tilbyr deg også sin livsførsel slik at den ustanselig skal flyte mellom deg og din neste, nå og inn i det evige liv i oppstandelsen. «Men tiden kommer, ja den er allerede her, da mennesker skal tilbe Gud som Faderen, mennesker som er fylt av Ånden og har lært sannheten å kjenne. Gud er ånd, og de som vil tilbe ham, må tilbe i ånd og sannhet." (Joh 4,23-26 Ny Geneve-oversettelse).

Hvordan tilber du Gud i ånd og sannhet? Jesus sier: «Jeg er vintreet, dere er grenene!» Hvis du blir i Jesu vintreet, vil du bære frukt, mer frukt, ja mye frukt. Du bør bruke frukten som Jesus gir deg til å tilby den til dine naboer. Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvkontroll, Guds livsstil, er ikke bare Åndens frukt, men er uttrykk for din kjærlighet til din neste. Kjærlighetens kilde, Jesus, som strømmer ustanselig, vil aldri tømmes, men snarere strømme inn i det evige liv. Dette gjelder i dag og for fremtiden, når Guds rike vil være synlig i all sin fylde.

Jesus avslører gjennom deg ektefellen, dine barn og foreldre, dine venner og medmennesker, uansett hvor de er. Jesus vil at Hans kjærlighet flyter til deg for å strømme gjennom deg til disse naboene. Du vil dele denne kjærligheten med naboen din, fordi du ære dem samme som deg selv.

Du og jeg har et levende håp fordi Jesus gjennom sin oppstandelse har en evig arv fra de døde: evig liv i Guds rike. Det er det jeg fokuserer på: Jesus i Guds rike.

av Toni Püntener


pdfJesus: Guds rike