Identitet i Kristus

198 identifiserer i KristusDe fleste over 50 vil huske Nikita Khrushchev. Han var en farget, stormfull karakter som som leder av det tidligere Sovjetunionen smalt skoen på talerstolen da han talte til FNs generalforsamling. Han var også kjent for å forklare at den første personen i rommet, den russiske kosmonauten Yuri Gagarin, "gikk ut i rommet, men så ingen Gud der." Når det gjelder Gagarin selv, er det ingen registrering at han noen gang har kommet med en slik uttalelse. Men Khrusjtsjov hadde absolutt rett, men ikke av de grunnene han hadde i tankene.

For Bibelen selv forteller oss at ingen har noen gang sett Gud uten en, nemlig Guds egen Sønn Jesus. I Johannes leser vi: «Ingen har noen gang sett Gud; den førstefødte, som er Gud og i Faderens favn, har forkynt ham for oss» (Joh. 1,18).

I motsetning til Matteus, Markus og Lukas, som skrev om Jesu fødsel, begynner Johannes med Jesu guddommelighet, og han forteller oss at Jesus var Gud fra begynnelsen. Han ville være "Gud med oss", slik profetiene forutsa. Johannes forklarer at Guds Sønn ble menneske og bodde blant oss som en av oss. Da Jesus døde og ble oppreist til liv og satte seg ved Faderens høyre hånd, forble han menneske, den herliggjorte mann, full av Gud og full av mennesker. Jesus selv, som Bibelen lærer oss, er Guds høyeste samfunn med menneskeheten.

Ut av kjærlighet gjorde Gud det frie valget for å skape menneskeheten i sitt eget bilde og kaste teltet sitt blant oss. Det er evangeliets mysterium at Gud bryr seg så mye om menneskeheten og at han elsker hele verden - dette inkluderer deg og meg og enhver person vi kjenner og elsker. Den ultimate forklaringen av mysteriet er at Gud demonstrerer sin kjærlighet til menneskeheten ved å møte menneskeheten ved å møte hver og en av oss i Jesu Kristi person.

Hos Johannes 5,39 Jesus er sitert for å ha sagt: «Dere gransker Skriften og tenker at dere har evig liv; og det er hun som vitner om meg; men du vil ikke komme til meg for at du skal ha liv.» Bibelen er der for å lede oss til Jesus, for å vise oss at Gud har bundet seg så sterkt i Jesus gjennom sin kjærlighet at han aldri vil la oss gå blir. I evangeliet sier Gud til oss: «Jesus er ett med menneskeheten og ett med Faderen, som betyr at menneskeheten deler Faderens kjærlighet til Jesus og Jesu kjærlighet til Faderen. Så evangeliet forteller oss: Fordi Gud elsker deg så fullstendig og uimotståelig, og fordi Jesus allerede har gjort alt du ikke kunne gjøre for deg selv, kan du nå omvende deg med glede, tro på Jesus som din Herre og Frelser, selv fornekte, ta opp korset og følg ham.

Evangeliet er ikke en oppfordring til å bli utelatt fra en sint Gud endelig i ro, er det et kall å godta miskunn av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd og å nyte det, at Gud elsket hvert øyeblikk av livet ditt ubetinget og vil aldri slutte å elske deg for alltid.

Vi vil ikke fysisk se Gud i universet, mer enn vi fysisk ser ham fysisk her på jorden. Det er gjennom troens øyne at Gud åpenbarer seg selv for oss ved tro på Jesus Kristus.

av Joseph Tkach


pdfIdentitet i Kristus