Tro - se det usynlige

533 tror det usynlige seDet er fortsatt noen få uker igjen før vi feirer Jesu død og oppstandelse. To ting skjedde med oss ​​da Jesus døde og ble reist. Den første er at vi døde med [i] ham. Og det andre er at vi ble reist sammen med ham.

Apostelen Paulus sier det slik: «Hvis dere nå er oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus er, som sitter ved Guds høyre hånd. Søk det som er oppe, ikke det som er på jorden. For du døde og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus ditt liv blir åpenbart, skal du også bli åpenbart sammen med ham i herlighet» (Kolosserne 3,1-4.).

Når Kristus døde på korset for våre synder, døde all menneskehet der, inkludert deg og meg, i åndelig forstand. Kristus døde som vår representant, i vår plass. Men ikke bare som vår erstatning, døde han og sto opp som vår representant fra de døde. Dette betyr at da han døde og ble reist, døde vi med ham og ble reist sammen med ham. Det betyr at Faderen aksepterer oss på grunnlag av det vi er i Kristus, hans elskede Sønn. Jesus representerer oss før Faderen i alt vi gjør slik at det ikke lenger er vi som gjør det, men Kristus i oss. I Jesus ble vi befriet fra syndens kraft og dens straff. Og i Jesus har vi et nytt liv i ham og Faderen gjennom Den Hellige Ånd. Bibelen kaller det født igjen eller oppe. Vi ble født ovenfra gjennom Helligåndens kraft for å leve et fullt liv i en ny åndelig dimensjon.

I følge verset vi har lest, så vel som flere andre vers, lever vi sammen med Kristus i et himmelsk rike. Det gamle selv døde og et nytt selv kom til liv. De er nå en ny skaperverk i Kristus. Den spennende sannheten om å være en ny skape i Kristus er at vi nå er identifisert med ham og han med oss. Vi bør aldri betrakte oss som separate, vekk fra Kristus. Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Vi er grundig identifisert med Kristus. Vårt liv er i ham. Han er vårt liv. Vi er en med ham. Vi lever i den. Vi er ikke bare jordiske innbyggere; vi er også innbyggere av himmelen. Jeg liker å beskrive det som å leve i to tidszoner - de midlertidige, fysiske og de evige, himmelske tidssonene. Det er lett å si de tingene. Det er vanskeligere å se dem. Men de er sanne, selv om vi sliter med alle de daglige problemene vi står overfor.

Paulus oppfordrer oss til ikke å se på det synlige, men å konsentrere oss om det usynlige: «Derfor blir vi ikke slitne; men selv om vårt ytre menneske forringes, blir det indre menneske fornyet fra dag til dag. For vår nød, som er timelig og lett, skaper en evig og tungtveiende herlighet for oss, som vi ikke ser på det synlige, men på det usynlige. For det som er synlig er tidsmessig; men det som er usynlig er evig »(2. Korinterne 4,16-18.).

Det er akkurat poenget. Det er essensen av troen. Å se denne nye virkeligheten av hvem du er i Kristus forandrer all din tenkning, inkludert hva du går gjennom akkurat nå. Når du ser Jesus som lever i deg, gjør det en stor forskjell i hvordan du kan takle hendelsene i dette nåværende liv.

av Joseph Tkach