Meldingen er meldingen

056 megleren er meldingen«Igjen og igjen, selv før vår tid, talte Gud til våre forfedre på mange forskjellige måter gjennom profetene. Men nå, i denne siste tiden, talte Gud til oss gjennom sin Sønn. Ved ham skapte Gud himmel og jord, og han gjorde ham også til arv over alt. I Sønnen vises hans Fars guddommelige herlighet, for han er helt og holdent Guds bilde»(brev til hebreerne 1,1–3 Håp for alle).

Samfunnsvitere bruker ord som “moderne”, “post-moderne” eller til og med “post-post-moderne” for å beskrive tiden vi lever i. De anbefaler også forskjellige teknikker for å kommunisere med hver generasjon.

Uansett hvilken tid vi lever i, er ekte kommunikasjon bare mulig når begge parter går utover å snakke og lytte til forståelsesnivået. Å snakke og lytte er et middel til et mål. Målet med kommunikasjon er reell forståelse. Bare fordi noen kunne snakke og lytte til noen og dermed utføre sin plikt, betyr det ikke nødvendigvis at de forsto hverandre. Og hvis de ikke virkelig kom overens, kommuniserte de ikke egentlig heller, de bare snakket og lyttet uten å forstå hverandre.

Det er annerledes med Gud. Gud lytter ikke bare til oss og snakker til oss om sine intensjoner, han kommuniserer med forståelse. Han gir oss Bibelen først. Dette er ikke hvilken som helst bok, det er Guds selv åpenbaring for oss. Gjennom dem overfører han til oss hvem han er, hvor mye han elsker oss, hvor mange gaver han gir, hvordan vi kan bli kjent med ham og hvordan vi best kan organisere livene våre. Bibelen er en guide til det oppfylte livet Gud hadde til hensikt for sine barn. Hvor stor Bibelen er, er den ikke den høyeste formen for kommunikasjon.

Den ultimate måten Gud kommuniserer på er gjennom personlig åpenbaring gjennom Jesus Kristus. Vi lærer om det fra Bibelen. Gud kommuniserer sin kjærlighet ved å bli en av oss, dele menneskeheten med oss, våre lidelser, våre fristelser og sorger. Jesus tok våre synder på seg, tilga dem alle og beredte et sted for oss med Ham ved Guds side. Selv Jesu navn formidler Guds kjærlighet til oss. Jesus mener: Gud er frelse. Et annet navn brukt på Jesus, «Immanuel», betyr «Gud med oss».

Jesus er ikke bare Guds Sønn, men også «Guds Ord» som åpenbarer Faderen og Faderens vilje for oss. «Ordet ble menneske og levde blant oss. Vi har selv sett hans guddommelige herlighet, slik Gud bare gir til sin eneste Sønn. I ham har Guds tilgivende kjærlighet og trofasthet kommet til oss» (Johannes 1:14).

I følge Guds vilje skal "den som ser og tror på Sønnen, leve evig" (Johannes 6:40).

Gud tok selv initiativet til at vi ble kjent med ham. Og han inviterer oss til å kommunisere personlig med ham ved å lese i Skriftene, be og være sammen med andre som også kjenner ham. Han kjenner oss allerede - er det ikke på tide å bli bedre kjent med ham?

av Joseph Tkach


pdfMeldingen er meldingen