Fokus på Jesus

474 synspunkt JesusKjære leser, kjære leser

Du holder en ny utgave av bladet «NACHFOLGE» med navnet «FOKUS JESUS» i hendene. Ledelsen for WCG (Worldwide Church of God Switzerland) har besluttet å publisere sitt eget magasin her, i samarbeid med WCG (Tyskland). Jesus er vårt fokus. Jeg ser på bildet av den unge kvinnen på forsiden og lar entusiasmen hennes smitte av på meg. Hun ser ikke på meg med de lyse øynene, men ser noe som fascinerer henne fullstendig. Kan det være JESUS? Det er nettopp dette spørsmålet Gud ønsker å utløse i henne, fordi han ønsker å inspirere alle med sin kjærlighet og lyse opp hvert liv med sitt lys. I Jesu øyne er du dyrebar og elsket. Men har han også forventninger til deg? Godta hans ubetingede kjærlighet!

Hovedverset i tittelen på bladet "FOKUS JESUS" finner du i Johannesevangeliet kapittel 6,29: «Dette er Guds verk, at dere tror på ham som han har sendt.» Den Allmektige sendte Jesus til jorden for å frelse oss mennesker, for å forløse oss fra vår synd, for å rettferdiggjøre, for å helbrede, for å formane, for å oppmuntre og trøste. Han ønsker å leve med oss ​​i inderlig kjærlighet for alltid. Hva er din personlige forpliktelse til denne nåden, denne ufortjente gaven? Å tro på Jesus, å stole på ham fullt ut, for han er frelseren for deg og meg.

Jeg innrømmer: Jeg kan ikke redde meg selv med alle mine såkalte gode gjerninger, ofre og kjærlighetshandlinger, fordi jeg er helt avhengig av Jesus. Han er den eneste som kan redde meg. Jeg er ikke redd for å ta imot hans fulle hjelp for å la ham redde meg. Er du som meg? De ønsker å møte Jesus «på havets vann». Så lenge du holder øynene på Jesus, kommer du nærmere ham. Men så snart du setter blikket og fokuserer på de høye bølgene i livet ditt, ser det ut til at du synker ned i vannet. Jesus kommer til deg, tar hånden din og bringer deg i sikkerhet – hos seg selv! Din tro er Guds verk på deg.

Toni Püntener


pdfFokus på Jesus