Vi feirer himmelfartsdag

400 vi feirer christi himmelfahrt.jpgKristi Himmelfartsdag er ikke en av de store høytidene i den kristne kalenderen som jul, langfredag ​​og påske. Vi kan undervurdere viktigheten av denne begivenheten. Etter traumet ved korsfestelsen og oppstandelsens triumf, virker det sekundært. Det ville imidlertid være feil. Den oppstandne Jesus ble ikke bare 40 dager og vendte så tilbake til de trygge himmelrikene, nå som arbeidet på jorden var gjort. Den oppstandne Jesus er og vil alltid forbli i sin fylde som menneske og Gud fullt engasjert som vår talsmann (1. Timoteus 2,5; 1. Johannes 2,1).

Apostlenes gjerninger 1,9-12 rapporter om Kristi himmelfart. Etter at han steg opp til himmelen, var det to menn i hvite klær sammen med disiplene som sa: Hva står dere der og ser på himmelen? Han vil komme tilbake akkurat som du så ham gå opp til himmelen. Det gjør to ting veldig tydelige. Jesus er i himmelen og han kommer tilbake.

I Efeserbrevet 2,6 Paulus skriver: "Gud reiste oss opp med oss ​​og innsatte oss i himmelen i Kristus Jesus. Vi har ofte hørt "i Kristus". Dette gjør vår identitet med Kristus tydelig. Vi har dødd, begravet og oppstått med ham i Kristus; vel, men også med ham i himmelen».

I sin bok The Message of Ephesians kommenterer John Stott: «Paulus skriver ikke om Kristus, men om oss. Gud innstiftet oss med Kristus i himmelen. Fellesskapet mellom Guds folk med Kristus er det som betyr noe."

I Kolosserne 3,1-4 Paulus understreker denne sannheten:
«Du er død, og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, som er deres liv, blir åpenbart, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.» "I Kristus" betyr å leve i to verdener: den fysiske og den åndelige. Vi kan knapt innse det nå, men Paul sier at det er ekte. Når Kristus kommer tilbake vil vi oppleve fylden av vår nye identitet. Gud ønsker ikke å overlate oss til oss selv (Johannes 14,18), men i fellesskap med Kristus ønsker han å dele alt med oss.

Gud har forent oss med Kristus, og så kan vi bli med i det forholdet som Kristus har med Faderen og Den Hellige Ånd. I Kristus, Guds Sønn for alltid, er vi kjære barn av hans glede. Vi feirer himmelfartsdag. Dette er en god tid å huske denne gode nyheten.

av Joseph Tkach