Trinnstrinn

595 trinnstrinnDe var venner av Jesus Kristus, og han elsket søsknene Marta, Maria og Lazarus hjertelig. De bodde i Betania, noen kilometer fra Jerusalem. Gjennom hans ord, gjerninger og mirakler ble de oppfordret til å tro på ham og hans gode nyheter.

Rett før påskefeiringen ringte de to søstrene Jesus for hjelp fordi Lasarus var syk. De trodde at hvis Jesus var med dem, kunne han helbrede ham. På stedet der Jesus og disiplene hørte nyheten, sa han til dem: "Denne sykdommen fører ikke til døden, men tjener til å ære Menneskesønnen." Han forklarte dem at Lazarus sov, men det betydde også at han hadde dødd. Jesus la til at dette var en mulighet for alle til å ta et nytt skritt i troen.

Nå dro Jesus sammen med disiplene til Betania, hvor Lasarus hadde vært i graven i fire dager. Da Jesus kom, sa Marta til ham: «Min bror er død. Men allerede nå vet jeg: det du ber Gud om, vil han gi deg». Så Marta vitnet om at Jesus hadde Faderens velsignelse og hørte hans svar: «Din bror skal oppstå, for jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør, og den som lever og tror på meg skal aldri dø. Tror du?" Hun sa til ham: «Ja, Herre, jeg tror».

Da Jesus senere sto sammen med de sørgende foran Lasarus grav og beordret at steinen skulle løftes bort, ba Jesus Marta ta et nytt skritt i tro. "Hvis du tror, ​​vil du se Guds herlighet". Jesus takket sin far fordi han alltid hørte ham og ropte med høy røst: "Lasarus kom ut!" Den avdøde fulgte Jesu kall, kom ut av graven og levde (fra Joh 11).

I hans ord: "Jeg er oppstandelsen og livet" kunngjorde Jesus at han er mesteren over døden og selve livet. Marta og Maria trodde Jesus og så bevisene da Lazarus kom ut av graven.

Noen dager senere døde Jesus på korset for å betale opp vår skyld. Hans oppstandelse er det største mirakelet. Jesus lever og er en oppmuntring for deg at han vil kalle deg ved navn og at du vil bli gjenoppstanden. Din tro på Jesu oppstandelse gir deg vissheten om at også du vil delta i hans oppstandelse.

av Toni Püntener