VELKOMMEN!

Vi er en del av Kristi legeme og vi har som misjon å forkynne evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus. Hva er de gode nyhetene? Gud har forsonet verden med seg selv gjennom Jesus Kristus og tilbyr alle mennesker syndsforlatelse og evig liv. Jesu død og oppstandelse motiverer oss til å leve for ham, til å betro våre liv til ham og til å følge ham. Vi hjelper deg gjerne å leve som Jesu disipler, lære av Jesus, følge hans eksempel og vokse i Kristi nåde og kunnskap. Med artiklene ønsker vi å gi videre forståelse, orientering og livsstøtte i en rastløs verden formet av falske verdier.

NESTE MØTE

Gudstjeneste i Uitikon:
29. juni 2024, kl. 14.00,
i Üdiker-Huus i 8142 Uitikon

 

MAGAZINE

Bestill gratismagasinet:
«FOKUSJESUS»
kontaktskjema

 

KONTAKT

Skriv til oss hvis du har spørsmål! Vi er glade for å bli kjent med deg!
kontaktskjema

OPPDA 35 EMNER   FREMTIDEN   HOPE FOR ALLE
medfølelse

Tiltalt og frifunnet

Mange mennesker samlet seg ofte i templet for å høre Jesus forkynne evangeliet om Guds rike. Selv fariseerne, lederne for templet, deltok på disse møtene. Mens Jesus underviste, brakte de til ham en kvinne som var blitt tatt i hor og plasserte henne i midten. De krevde at Jesus skulle takle denne situasjonen, noe som tvang ham til å ta en pause i undervisningen. I følge jødisk lov var straffen for utroskapssynden døden ved...
ros av den dyktige kvinnen

ros av den dyktige kvinnen

Tusenvis av år har gudfryktige kvinner blitt den edle, dydige kvinnen beskrevet i Ordspråkene kapittel 31,10-31 beskrives som et ideal. Maria, Jesu Kristi mor, hadde sannsynligvis rollen som en dydig kvinne skrevet inn i hennes minne fra tidlig barndom. Men hva med kvinnen i dag? Hvilken verdi kan dette eldgamle diktet ha i forhold til moderne kvinners mangfoldige og komplekse livsstil? På…

Alle mennesker er inkludert

Jesus har stått opp! Vi kan godt forstå begeistringen til de forsamlede disiplene til Jesus og de troende. Han er oppstanden! Døden kunne ikke holde ham; graven måtte løslate ham. Mer enn 2000 år senere hilser vi fortsatt på hverandre med disse entusiastiske ordene påskemorgen. "Jesus er virkelig oppstanden!" Jesu oppstandelse utløste en bevegelse som fortsetter i dag - den begynte med noen dusin jødiske menn og kvinner som delte de gode nyhetene...
MAGASIN-ETTERFØLGE   MAGASINFOKUS JESUS   Guds nåde
hvem_er_kirken

Hvem er kirken?

Hvis vi skulle stille forbipasserende spørsmålet, hva er kirke, vil det typiske historiske svaret være at det er stedet hvor man går på en bestemt dag i uken for å tilbe Gud, være fellesskap og delta i kirkelige programmer. Hvis vi gjennomførte en gateundersøkelse og spurte hvor kirken er, ville nok mange tenkt på kjente kirkesamfunn som katolske, protestantiske, ortodokse eller baptistkirker og beskrevet dem med en...
Guds kjærlighetsliv

Guds kjærlighetsliv

Hva er det grunnleggende behovet til et menneske? Kan en person leve uten kjærlighet? Hva skjer når en person ikke er elsket? Hva er årsaken til kjærlighetsløshet? Disse spørsmålene er besvart i denne prekenen med tittelen: Leve Guds kjærlighet! Jeg vil gjerne understreke at et troverdig og pålitelig liv ikke er mulig uten kjærlighet. I kjærlighet finner vi det sanne liv. Opprinnelsen til kjærlighet kan finnes i Guds treenighet. Før begynnelsen av tiden der...
Jesus var ikke alene

Jesus var ikke alene

På en høyde utenfor Jerusalem kjent som Golgata ble Jesus fra Nasaret korsfestet. Han var ikke den eneste bråkmakeren i Jerusalem den vårdagen. Paulus uttrykker en dyp forbindelse med denne hendelsen. Han erklærer at han ble korsfestet med Kristus (Galaterne 2,19) og understreker at dette ikke bare gjelder ham. Til kolosserne sa han: "Dere døde med Kristus, og han utfridde dere fra denne verdens makters hender"...
ARTIKKEL NÅDEMYNDIGHET   BIBELEN   LIVETS ORD