VELKOMMEN!

Vi er en del av Kristi legeme og vi har som misjon å forkynne evangeliet, de gode nyhetene om Jesus Kristus. Hva er de gode nyhetene? Gud har forsonet verden med seg selv gjennom Jesus Kristus og tilbyr alle mennesker syndsforlatelse og evig liv. Jesu død og oppstandelse motiverer oss til å leve for ham, til å betro våre liv til ham og til å følge ham. Vi hjelper deg gjerne å leve som Jesu disipler, lære av Jesus, følge hans eksempel og vokse i Kristi nåde og kunnskap. Med artiklene ønsker vi å gi videre forståelse, orientering og livsstøtte i en rastløs verden formet av falske verdier.

NESTE MØTE

Gudstjeneste i Basel:
27. juli 2024, kl. 10.30,
i CF Spittler-Haus i 4051 Basel

 

MAGAZINE

Bestill gratismagasinet: «FOKUSJESUS»
Bestillingsskjema

 

KONTAKT

Skriv til oss hvis du har spørsmål! Vi er glade for å møte deg!
kontaktskjema

OPPDA 35 EMNER   FREMTIDEN   HOPE FOR ALLE
ros av den dyktige kvinnen

ros av den dyktige kvinnen

Tusenvis av år har gudfryktige kvinner blitt den edle, dydige kvinnen beskrevet i Ordspråkene kapittel 31,10-31 beskrives som et ideal. Maria, Jesu Kristi mor, hadde sannsynligvis rollen som en dydig kvinne skrevet inn i hennes minne fra tidlig barndom. Men hva med kvinnen i dag? Hvilken verdi kan dette eldgamle diktet ha i forhold til moderne kvinners mangfoldige og komplekse livsstil? På…
guddommelig fellesskap

Vi er alltid i tankene hans

Treenighetslæren har vært et sentralt element i kristen tradisjon i mer enn 1600 år. For mange kristne er det en naturlig del av deres tro, selv om de sjelden tenker dypt over det. Uavhengig av individuell forståelse er én ting fortsatt klart: den treenige Gud er urokkelig forpliktet til å inkludere oss i det fantastiske fellesskapet mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Guddommelig nattverd Treenighetslæren …
balansegang

En kristens stramtråkk

Det var en reportasje på TV om en mann i Sibir som trakk seg fra «det jordiske liv» og dro til et kloster. Han forlot sin kone og datter, ga opp sin lille virksomhet og viet seg helt til kirken. Reporteren spurte ham om kona noen ganger besøker ham. Han sa nei, besøk fra kvinner var ikke tillatt fordi de kunne bli fristet. Vel, vi tror kanskje at noe slikt ikke kunne skje med oss. Kanskje vi ville...
MAGASIN-ETTERFØLGE   MAGASINFOKUS JESUS   Guds nåde
hvem_er_kirken

Hvem er kirken?

Hvis vi skulle stille forbipasserende spørsmålet, hva er kirke, vil det typiske historiske svaret være at det er stedet hvor man går på en bestemt dag i uken for å tilbe Gud, være fellesskap og delta i kirkelige programmer. Hvis vi gjennomførte en gateundersøkelse og spurte hvor kirken er, ville nok mange tenkt på kjente kirkesamfunn som katolske, protestantiske, ortodokse eller baptistkirker og beskrevet dem med en...
hjertetransplantasjon

Et nytt hjerte

Am 3. I desember 1967 utførte det sørafrikanske transplantasjonsteamet ledet av Christiaan Barnard verdens første menneskelige hjertetransplantasjon i Cape Town. Pasienten, Louis Washkansky (Waschkanskie), hadde et hjerte som ikke var til å overleve. Bibelen beskriver hjertet som den grunnleggende motivasjonen for våre liv. Hjertet styrer alle våre tanker, ord, handlinger og påvirker vår atferd. Da Gud valgte kongen blant Isai-sønnene, så Gud direkte ...
hellige Ånd

Den Hellige Ånds nærvær

Er du klar over Den Hellige Ånds nærvær? I Bibelen leser vi at de første kristne opplevde Guds levende nærvær intenst. Men hva med tilstedeværelsen av Den Hellige Ånd i hverdagen vår i dag? Føler vi ånden som bor i oss? Hvis ja, i hvilken form? Hvis ikke, hvordan kan vi oppnå denne åndelige forbindelsen? I sin bok «God’s Empowering Presence» siterer Gordon D. Fee en student som snakket om Den Hellige Ånd …
ARTIKKEL NÅDEMYNDIGHET   BIBELEN   LIVETS ORD