Blind tillit

blind tillitI morges sto jeg foran speilet mitt og stilte spørsmålet: speiling, speiling på veggen, hvem er den vakreste i hele landet? Så sa speilet til meg: Kan du vær så snill å gå til side?

Jeg stiller deg et spørsmål: «Tror du det du ser, eller stoler du blindt? I dag ser vi nærmere på troen. Jeg vil gjøre et faktum klart: Gud lever, han eksisterer, tro det eller ikke! Gud er ikke avhengig av din tro. Det blir ikke levendegjort når vi kaller alle mennesker til å tro. Han vil også være ikke mindre Gud hvis vi ikke vil vite noe om ham!

Hva er tro?

Vi lever i to tidssoner: Vi lever med andre ord i en fysisk synlig verden, sammenlignbar med en flyktig tidssone. Samtidig lever vi også i en usynlig verden, i en evig og himmelsk tidssone.

"Men tro er en fast tillit til det man håper og en tvil om det man ikke ser." (Hebreerne 11,1).

Hva ser du når du ser i speilet? Se kroppen din sakte smuldre. Ser du rynker, bretter eller hår ligge i vasken? Ser du på deg selv som en syndig person med alle urett og synder? Eller ser du et ansikt fullt av glede, håp og selvtillit?

Da Jesus døde på korset for dine synder, døde han for syndene til hele menneskeheten. Med Jesu offer ble du løslatt fra straffen din, og i Jesus Kristus fikk du et nytt liv. De ble født ovenfra gjennom Den Hellige Ånds kraft til å leve et fullt liv i en ny åndelig dimensjon.

«Dersom du nå er oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Søk det som er oppe, ikke det som er på jorden. For du døde og ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus ditt liv blir åpenbart, skal du også bli åpenbart sammen med ham i herlighet» (Kolosserne 3,1-4.).

Vi bor sammen med Kristus i hans himmelske rike. Den gamle meg døde og en ny meg fikk liv. Vi er nå en ny skapning i Kristus. Hva betyr det å "være en ny skapning i Kristus?" Du har fått et nytt liv i Kristus. Du og Jesus er ett. Du vil aldri bli skilt fra Kristus igjen. Ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Du blir identifisert med Kristus gjennom og gjennom. Livet ditt er i det. Han er livet ditt. Du er ikke bare en jordisk innbygger her på jorden, men også en innbygger i himmelen. Synes du det?

Hva skal øynene dine oppfatte?

Nå som du har blitt en ny skapning, trenger du visdomens ånd:

"Derfor, etter å ha hørt om din tro på Herren Jesus og om din kjærlighet til alle hellige, slutter jeg ikke å takke deg for deg og huske deg i min bønn." (Efeserne 1,15-17.).

Hva ber Paulus om? Andre levekår, legning, arbeid? Nei! "At vår Herre Jesus Kristus, ærefaren, gir deg visdomsånden og åpenbaringen til å gjenkjenne ham".

Hvorfor gir Gud deg en ånd av visdom og åpenbaring? Siden du var åndelig blind gir Gud deg ny syn slik at du kan kjenne igjen Gud.

"Måtte han gi dere opplyste hjerteøyne, så dere kan vite hvilket håp dere kalles om ham, hvor rik herligheten av hans arv er for de hellige." (Efeserne) 1,18).

Disse nye øynene lar deg se ditt fantastiske håp og ære for arven du er blitt kalt til.

"Hvor overstrømmende er hans kraft i oss, som vi tror gjennom hans mektige styrke." (Efeserne 1,19).

Du kan se med dine åndelige øyne at du kan gjøre alt gjennom den som gjør deg mektig, Jesus Kristus!

«Med henne, hans mektige makt, virket han på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham til sin høyre hånd i himmelen over alle riker, makt, makt, styre og hvert navn som påkalles, ikke bare i denne ene verden men også i fremtiden» (Efeserne 1,20-21.).

Jesus fikk all makt og ære over alle imperier, makt, makt og styre. I Jesu navn deler du i denne kraften.

"Og han la alt under hans føtter og gjorde ham til hode for menigheten over alt som er hans legeme, nemlig fylden av ham som fyller alt i alle." (Efeserne 1,22-23.).

Det er essensen i troen. Hvis du kan se denne nye virkeligheten om hvem du er i Kristus, endrer det hele tankegangen din. Det du opplever og også opplever nå, gir dine nåværende levekår en ny mening, en ny dimensjon. Jesus fyller livet ditt med all sin fylde.

Mitt personlige eksempel:
Det er levekår og mennesker i livet mitt som river meg følelsesmessig ned. Så drar jeg til favorittstedet mitt, i stillhet og snakker med min åndelige far og Jesus. Jeg forklarer ham hvor tom jeg føler, og hvor mye jeg setter pris på at han fyller meg med hele sitt vesen.

«Derfor blir vi ikke slitne; men selv om vårt ytre menneske forringes, fornyes det indre fra dag til dag. For vår nød, som er timelig og lett, skaper en evig og tungtveiende herlighet for oss, som vi ikke ser på det synlige, men på det usynlige. For det som er synlig er tidsmessig; men det som er usynlig er evig »(2. Korinterne 4,16-18.).

Du har liv gjennom Jesus Kristus. Han er ditt liv. Han er hodet ditt, og du er en del av hans åndelige kropp. Din lidelse i dag og dine saker i ditt nåværende liv skaper en tung ære for all evighet.

Når du står foran speilet igjen, ikke se på utsiden din, på det synlige, men på det usynlige som varer evig!

av Pablo Nauer