Matthew 5: Preken på fjellet (del 1)

Selv ikke-kristne har hørt om fjellpredningen. Kristne hører mange prekener, men det er deler som er vanskelig å forstå og derfor ikke kan brukes riktig i livet.

John Stott sa det slik:
«Bergprekenen er nok den mest kjente delen av Jesu lære, men den er også trolig den minst forstått og absolutt minst fulgt» (Bergprekenens budskap, pulsmedien Worms 2010, side 11). La oss studere Bergprekenen igjen. Kanskje finner vi nye skatter og husker de gamle igjen.

Salighetene

«Men da han [Jesus] så folkemengden, gikk han opp på et fjell og satte seg; og hans disipler kom til ham. Og han åpnet munnen og lærte dem og talte» (Matt 5,1-2). Som så ofte fulgte nok mengden etter ham. Prekenen var ikke bare for disiplene. Så Jesus ledet disiplene til å spre læren hans rundt i verden, og Matteus skrev dem ned for over en milliard mennesker å lese. Hans lære er ment for alle som er villige til å lytte til dem.

«Salige er de fattige i ånden; for himlenes rike er deres» (v. 3). Hva vil det si å være «fattig i ånden»? Lav selvtillit, liten interesse for åndelige ting? Ikke nødvendigvis. Mange jøder omtalte seg selv som "de fattige" fordi de ofte var fattige og de stolte på at Gud dekket deres daglige behov. Så Jesus kan ha ment de troende. Men å være "fattig i ånden" antyder mer. Fattige mennesker vet at de mangler de grunnleggende nødvendighetene. De fattige i ånden vet at de trenger Gud; de føler en mangel i livet sitt. De tenker ikke på seg selv som å gjøre Gud en tjeneste ved å tjene ham. Jesus sier at himmelriket er for mennesker som deg. Det er de ydmyke, de avhengige, som får himmelriket. De stoler bare på Guds barmhjertighet.

«Salige er de som sørger; for de skal trøstes» (v. 4). Dette utsagnet inneholder en viss ironi, fordi ordet «velsignet» også kan bety «lykkelig». Lykkelige er de som er triste, sier Jesus, fordi de i det minste trøstes med å vite at deres vanskeligheter ikke vil vare. Alt vil bli gjort riktig. Legg merke til at saligprisningene ikke er bud – Jesus sier ikke at lidelse er åndelig fordelaktig. I denne verden lider allerede mange mennesker og Jesus sier at de skal trøstes - sannsynligvis ved himmelrikets komme.

«Salige er de saktmodige; for de skal arve jorden» (v. 5). I gamle samfunn ble land ofte tatt fra de saktmodige. Men på Guds måte vil også det bli avgjort.

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet; for de skal bli mette» (v. 6). De som lengter etter rettferdighet og rettferdighet (det greske ordet betyr begge deler) vil få det de ønsker. De som lider av ondskap og vil ha ting i orden, skal belønnes. I denne tidsalderen lider Guds folk urett; vi lengter etter rettferdighet. Jesus forsikrer oss om at våre håp ikke vil være forgjeves.

«Salige er de barmhjertige; for de skal få barmhjertighet» (v. 7). Vi trenger barmhjertighet på dommens dag. Jesus sier at vi derfor skal vise barmhjertighet i denne tiden. Dette er i strid med oppførselen til de som krever rettferdighet og bedrar andre, eller de som krever nåde, men selv er nådeløse. Skal vi ha et godt liv, så må vi oppføre oss deretter.

«Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud» (v. 9). Et rent hjerte har bare ett ønske. De som søker Gud alene, vil garantert finne ham. Vårt ønske vil bli belønnet.

«Salige er fredsstifterne; for de skal kalles Guds barn» (v. 9). De fattige vil ikke håndheve sine rettigheter med makt. Guds barn stoler på Gud. Vi bør vise barmhjertighet og medmenneskelighet, ikke sinne og splid. Vi kan ikke leve harmonisk i rettferdighetens rike ved å handle urettferdig. Siden vi ønsker Guds rikes fred, bør vi også handle med hverandre på en fredelig måte.

«Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres» (v. 10). Folk som gjør rett må noen ganger lide fordi de er gode. Folk liker å dra nytte av saktmodige mennesker. Det er de som misliker selv de som gjør godt, fordi deres gode eksempel får dårlige mennesker til å se enda verre ut. Noen ganger klarer de rettferdige å hjelpe de undertrykte ved å svekke sosiale skikker og regler som har styrket de urettferdige. Vi søker ikke å bli forfulgt, men de rettferdige blir ofte forfulgt av dårlige mennesker. Vær ved godt mot, sier Jesus. hold ut Himlenes rike tilhører de som opplever dette.

Så henvender Jesus seg direkte til sine disipler og henvender seg til dem med ordet «dere» i andre person flertall: «Salige er dere når folk håner dere og forfølger dere og taler all slags ondt mot dere når de lyver om det. Vær glad og munter; du vil bli rikt belønnet i himmelen. For på samme måte forfulgte de profetene som var før deg» (v. 11-12).

Det er en viktig passasje i dette verset: "for min skyld". Jesus forventer at disiplene hans blir forfulgt ikke bare for sin gode oppførsel, men også for deres tilknytning til Jesus. Vær derfor blid og munter opp når du blir forfulgt – handlingene dine skal i det minste være nok til å bli lagt merke til. Du gjør en forskjell i denne verden og du kan være sikker på at du vil bli belønnet.

Gjør en forskjell

Jesus brukte også noen korte metaforiske setninger for å beskrive hvordan hans etterfølgere ville påvirke verden: «Du er jordens salt. Hvis saltet ikke lenger salter, hva skal man salte med? Det er ikke noe mer verdt enn å kaste det ut og la folk trampe det» (v. 13).

Hvis salt mister sin smak, ville det være ubrukelig fordi smaken gir den sin verdi. Salt er så bra bare fordi det smaker annerledes enn andre ting. På samme måte er Jesu disipler spredt i verden - men hvis de er lik verden, er de ikke til nytte.

"Du er verdens lys. Byen som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men på en lysestake; så skinner det for alle som er i huset» (vers 14-15). Disiplene skal ikke skjule seg - de skal være synlige. Ditt eksempel er en del av budskapet ditt.

"Så la ditt lys skinne for folket, så de kan se dine gode gjerninger og prise din Far i himmelen" (vers 16). Senere kritiserte Jesus fariseerne for at de ønsket å bli sett for sine gjerninger (Mt
6,1). Gode ​​gjerninger er ment å bli sett, men til Guds ære, ikke vår egen.

Bedre rettferdighet

Hvordan skal disiplene leve? Jesus snakker om det i vers 21 gjennom 48. Det begynner med en advarsel: Hvis du hører hva jeg sier, kan du lure på om jeg prøver å bryte opp skriften. Det gjør jeg ikke. Jeg gjør og lærer nøyaktig hva skrifterne dikterer for meg. Det jeg skal si vil overraske deg, men vær så snill, ikke misforstå meg.

«Dere skal ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; Jeg er ikke kommet for å oppløses, men for å oppfylle» (v. 17). Mange fokuserer på loven her, og mistenker at spørsmålet er om Jesus ønsker å ta bort lovene i Det gamle testamente. Dette gjør versene svært vanskelige å tolke, siden alle er enige om at som en del av hans misjon, oppfylte Jesus Kristus noen lover som ble gjort overflødige. Man kan argumentere for hvor mange lover som er berørt, men alle er enige om at Jesus kom for å oppheve i det minste noen av dem.
 
Jesus snakker ikke om lover (flertall!), men om loven (entall!) - altså om Toraen, de fem første bøkene i Den hellige skrift. Han snakker også om profetene, en annen viktig del av Bibelen. Dette verset handler ikke om individuelle lover, men om bøkene i Det gamle testamente som helhet. Jesus kom ikke for å avskaffe skriftene, men for å oppfylle dem.

Selvfølgelig spilte lydighet en rolle, men det handlet om mer. Gud vil at hans barn skal gjøre mer enn å følge reglene. Da Jesus fullførte Tora, var det ikke bare et spørsmål om lydighet. Han fullførte alt det Tora noensinne hadde antydet. Han gjorde hva Israel ikke kunne gjøre som en nasjon.

Da sa Jesus: "For sannelig sier jeg dere: Inntil himmel og jord forgår, skal ikke én bokstav eller en tittel i loven forgå før alt skjer" (vers 18). Men kristne lar ikke barna omskjære, heller ikke bygger de tabernakler, og de bærer heller ikke blå tråder i dusker. Alle er enige om at vi ikke trenger å holde disse lovene. Så spørsmålet er, hva mente Jesus da han sa at ingen av lovene ville bli brutt? Er det ikke slik, i praksis har disse lovene forsvunnet?

Det er tre grunnleggende hensyn til dette. For det første kan vi se at disse lovene ikke har gått bort. De er fortsatt oppført i Toraen, men det betyr ikke at vi må adlyde dem. Det stemmer, men det ser ikke ut til å være det Jesus prøvde å si her. For det andre kan kristne sies å holde disse lovene ved å tro på Kristus. Vi holder loven om omskjæring i våre hjerter (Rom 2,29) og vi holder alle rituelle lover ved tro. Det er også riktig, men det burde ikke være akkurat det Jesus sa her.

For det tredje bør det bemerkes at 1. ingen av lovene kan bli foreldet før alt er oppfylt og 2. alle er enige om at i det minste noen av lovene ikke lenger er gyldige. Dermed konkluderer vi 3. med at alt er oppfylt. Jesus fullførte sitt oppdrag og den gamle pakts lov er ikke lenger gyldig. Men hvorfor ville Jesus si "inntil himmel og jord forgår"?

Sa han det bare for å understreke vissheten om det han sa? Hvorfor brukte han ordet «inntil» to ganger når bare én av dem var relevant? Jeg vet det ikke. Men jeg vet at det er mange lover i Det gamle testamente som kristne ikke er pålagt å holde, og vers 17-20 forteller oss ikke hvilke som er involvert. Hvis vi siterer vers bare fordi visse lover appellerer til oss, så misbruker vi disse versene. De lærer oss ikke at alle lover er for alltid, fordi ikke alle lover er det.

Disse budene - hva er de?

Jesus fortsetter: «Den som bryter et av disse minste av disse bud og lærer folket slik, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som gjør og lærer, skal kalles stor i himlenes rike» (v. 19). Hva er «disse» budene? Viser Jesus til budene i Moseloven eller til hans egne instruksjoner gitt kort tid etter? Vi må merke oss det faktum at vers 19 begynner med ordet "derfor" (i stedet for "nå" i).

Det er en logisk sammenheng mellom versene 18 og 19. Betyr det at loven forblir, bør disse budene bli undervist? Det ville innebære at Jesus snakket om loven. Men det er bud i Torahen som er utdatert og bør ikke lenger bli lært som lov. Derfor kan Jesus ikke ha snakket om å undervise alle Old Testamentets lover. Det ville være i kontrast til resten av Det nye testamente.

Mest sannsynlig er den logiske sammenhengen mellom vers 18 og 19 annerledes og fokuserer mer på den siste delen "til alt skjer." Dette resonnementet ville bety følgende: Hele loven vil forbli til alt skjer, og "derfor" (siden Jesus oppfylte alle ting) skal vi undervise i disse lovene (Jesu lover, som vi er i ferd med å lese) i stedet for de gamle lovene, som han kritiserer. Dette gir mer mening når det sees i sammenheng med prekenen og Det nye testamente. Det er Jesu bud som skal undervises (Matt 7,24; 28,20). Jesus forklarer hvorfor: "For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseernes, kommer dere ikke inn i himlenes rike" (vers 20).

Fariseerne var kjent for deres strenge lydighet; de tithed selv sine urter og krydder. Men sann rettferdighet er et spørsmål om hjertet, karakteren til en person, ikke overholdelse av visse regler. Jesus sier ikke at vår lydighet mot disse lovene må være bedre, men lydighet må være til bedre lover, som han vil forklare kort tid etterpå, fordi vi vet hva han mener.

Men vi er ikke like rettferdige som vi burde være. Vi trenger alle barmhjertighet, og vi kommer ikke til himmelriket på grunn av vår rettferdighet, men på en annen måte, som Jesus sa i versene 3-10. Paulus kalte det rettferdighetsgave, rettferdiggjørelse ved tro, Jesu fullkomne rettferdighet, hvor vi deltar når vi er forente med ham ved troen. Men Jesus forklarer ikke alt her.

Kort sagt, ikke tro at Jesus kom for å avskaffe det gamle testamente. Han kom for å gjøre hva skriften hadde forutsatt. Hver lov ble holdt i kraft til Jesus fullførte alt det han ble sendt til å gjøre. Han gir oss nå en ny rett for å leve og lære.

av Michael Morrison


pdfMatthew 5: Preken på fjellet (del 1)