DAG PER DAG


I ghettoen

"Og det skal sies: Dette landet som lå øde er blitt som Edens hage, og byene som ligger øde og øde og nedbrutt, er befestet og bebodd" (Esekiel 36:35). Bekjennelsestid - Jeg er fra generasjonen som først satte pris på talentet til Elvis Presley. I dag, som da, likte jeg ikke alle sangene hans, men det er én sang som skiller seg ut for meg... Les mer ➜

Skrevet på hånden

«Jeg fortsatte å ta ham i armene mine. Men Israels folk skjønte ikke at alt godt som skjedde med dem kom fra meg» (Hosea 11:3 NIV). Mens jeg rotet i verktøykassen min, kom jeg over en gammel pakke sigaretter, trolig fra 60-tallet. Det var blitt kuttet opp for å skape et så stort område som mulig. På den var det en tegning av en... Les mer ➜

Å oppfylle loven

«Det er faktisk ren nåde at du er frelst. Det er ingenting du kan gjøre for deg selv bortsett fra å stole på det Gud gir deg. Du fortjente det ikke ved å gjøre noe; for Gud vil ikke at noen skal være i stand til å referere til sine egne prestasjoner før ham» (Efeserne 2,8-9 GN). Paulus skrev: «Kjærlighet gjør ikke ens neste ondt; slik er kjærligheten til loven... Les mer ➜

Ingenting å gjøre

"Hvor lenge vil du fortsette å si slikt, og din munns ord skal bare være en voldsom vind" (Job 8:2)? Det var en av de sjeldne dagene hvor jeg ikke hadde noe planlagt. Så jeg tenkte å få orden på e-postboksen min. Så tallet sank fra 356, snart til 123 e-poster, men så ringte telefonen; et medlem av samfunnet stilte et vanskelig spørsmål. Flink… Les mer ➜

Vær en velsignelse for andre

Jeg tror jeg kan si at alle kristne ønsker å bli velsignet av Gud. Dette er et godt ønske og har sine røtter både i Det gamle og det nye testamentet. Den prestelige velsignelse 4. Mose 6,24 begynner med: "Herren velsigne deg og bevare deg!" Og Jesus sier ofte i "Saligprisningene" i Matteus 5: "Salige er..." Å bli velsignet av Gud er et stort privilegium som... Les mer ➜

Den gode vilje til fremmede

"Vis meg og landet der du nå er en fremmed, den samme vennligheten som jeg viste deg" (1. Moses 21,23). Hvordan skal et land behandle sine utlendinger? Og enda viktigere, hvordan skal vi oppføre oss når vi er fremmede i et annet land? Etter 1. I 21. Mosebok bodde Abraham i Gerar. Det ser ut til at han ble behandlet godt, til tross for sviket Abraham... Les mer ➜