Jesus - visdommen i person!

456 Jesus visdomI en alder av tolv forbløffet Jesus lovlærerne i templet i Jerusalem ved å ha en teologisk dialog med dem. Hver av dem ble overrasket over hans innsikt og svar. Lukas avslutter sin beskrivelse med følgende ord: "Og Jesus vokste i visdom, alderdom og nåde hos Gud og mennesker" (Luk. 2,52). Det han lærte viste hans visdom. «På sabbaten talte han i synagogen, og mange som hørte ham ble forbløffet. De spurte hverandre, hvor fikk han dette fra? Hva slags visdom er det gitt ham? Og først av alt miraklene som skjer gjennom ham!" (Markus 6,2 GNB). Jesus underviste ofte ved å bruke lignelser. Det greske ordet for "lignelse" brukt i Det nye testamente er en oversettelse av det hebraiske uttrykket for "å si". Ikke bare var Jesus en lærer av kloke ord, han levde et liv i henhold til Salomos Ordspråk under sin tjeneste på jorden.

I denne boken møter vi tre forskjellige slags visdom. Det er Guds visdom. Himmelske Fader er allvitende. For det andre er det visdom blant menn. Dette er underkastelsen til Guds visdom og realiseringen av faste mål på grunn av sin visdom. Det er en annen form for visdom som vi leser gjennom ordsprogene.

Du har sikkert lagt merke til at visdom ofte fremstilles personlig. Slik møter hun oss i Ordspråkene 1,20-24 i kvinneskikkelse og ber oss på gata høylytt lytte nøye til henne. Andre steder i Ordspråkene kommer hun med påstander som ellers bare er fremsatt av eller for Gud. Mange ordspråk svarer til vers i Johannesevangeliet. Nedenfor er et lite utvalg:

  • I begynnelsen var Ordet og det var hos Gud (Joh 1,1),
  • Herren hadde visdom fra begynnelsen av sine veier (Ordspråkene 8,22-23),
  • Ordet var hos Gud (Joh 1,1),
  • Visdom var hos Gud (Ordspråkene 8,30),
  • Ordet var medskaper (Johannes 1,1-3),
  • Visdommen var medskaperen (Ordspråkene 3,19),
  • Kristus er liv (Johannes 11,25),
  • Visdom bringer liv (Ordspråk 3,16).

Ser du hva det betyr? Jesus var ikke bare vis selv og lærte visdom. Han er visdommen! Paulus gir ytterligere bevis på dette: "For dem som Gud har kalt, jøder så vel som ikke-jøder, viser Kristus seg som Guds kraft og Guds visdom" (1 Kor. 1,24 NGÜ). I Ordspråksboken møter vi altså ikke bare Guds visdom – vi møter visdommen som er Gud.

Budskapet blir enda bedre. Jesus er ikke bare visdom, han er også i oss og vi er i ham (Johannes 14,20; 1. Johannes 4,15). Det handler om en intim pakt som forbinder oss med den treenige Gud, og ikke om å prøve å være vis som Jesus. Jesus Kristus selv lever i oss og gjennom oss (Galaterne 2,20). Han gjør oss i stand til å være kloke. Den er allestedsnærværende i vårt innerste, ikke bare som en kraft, men også som visdom. Jesus oppmuntrer oss til å bruke hans iboende visdom i enhver situasjon vi befinner oss i.

Evig, uendelig visdom

Det er vanskelig å forstå, men overraskende nok kan en kopp varm te hjelpe oss å forstå den bedre. For forberedelse henger vi en tepose i en kopp og hell kokende varmt vann over den. Vi venter til te er riktig brygget. I løpet av denne tiden blandes de to komponentene. Folk pleide å si: "Jeg forbereder en infusjon", noe som perfekt reflekterer prosessen som foregår. En "helle" er forbindelsen til en enhet. Når du drikker te, spiser du faktisk ikke tebladene selv; de blir liggende i sekken. Du drikker "te vann", det smakløse vannet som har kombinert med de smakfulle tebladene og kan nytes av deg i denne formen.

I pakt med Kristus tar vi ikke på sin fysiske form mer enn vann ikke tar form av teblad. Jesus aksepterer heller ikke vår identitet, men forbinder vår menneskelige liv med sitt uuttømmelige evige liv, slik at vi vitner for verden med vår livsstil. Vi er forente med Jesus Kristus, som betyr at evig, ubegrenset visdom forener oss.

Kolosserne åpenbarer for oss: "I Jesus er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult" (Kolosserne 2,3). Skjult betyr ikke at de holdes skjult, men snarere at de er stuet bort som en skatt. Gud har åpnet lokket på skattekisten og oppmuntrer oss til å tjene våre behov i henhold til våre behov. Det er alt der. Visdommens skatter er klare for oss. Noen mennesker, derimot, er stadig på utkikk etter noe nytt og valfarter fra en kult eller opplevelse til den neste for å finne visdomsskattene som verden har i vente. Men Jesus har alle skatter klare. Vi trenger bare ham alene. Uten ham er vi idioter. Alt hviler i ham. Tror du på dette. Gjør krav på det selv! Motta denne uvurderlige sannheten og motta visdommen ved Den Hellige Ånds kraft og bli vis.

Ja, Jesus gjorde rettferdighet både i Det nye og Det gamle testamente. I ham ble loven, profetene og skriftene (visdom) oppfylt. Han er skriftens visdom.

av Gordon Green


pdfJesus - visdommen i person!