Med Jesus i glede og sorg

225 med Jesus i glede og sorg

Er du enig i at mediene har nådd en ny nedgang i ondskap? Reality -tv -serier, komedieserier, nyhetsprogrammering (på internett, fjernsyn og radio), sosiale medier og politiske debatter - de ser ut til å bli mer og mer ubehagelige. Så er det de skruppelløse forkynnerne som forkynner velstandsevangeliet med sine falske løfter om helse og rikdom. Da jeg spurte en av tilhengerne av denne falske meldingen i en samtale om hvorfor "si det og du vil få det" -bønnene til denne bevegelsen ikke avsluttet de mange krisene i denne verden (IS, Ebola, økonomiske kriser osv.) I fikk bare svaret på at jeg plaget henne med dette spørsmålet. Det er sant at jeg til tider kan være litt irriterende, men spørsmålet var ment alvorlig.

Den gode nyheten er Jesus, ikke velstand

En gang jeg blir veldig irritert, er når jeg er syk (det er i hvert fall det min kone, Tammy, påstår). Heldigvis (for oss begge) er jeg ikke syk ofte. En grunn til dette er uten tvil at Tammy ber om helsen min. Bønn har en positiv effekt, men velstandsevangeliet lover falskt at hvis ens tro er sterk nok, vil man aldri bli syk. Den hevder også at hvis man er syk (eller har noe) er det fordi man ikke tror nok. Slike refleksjoner og undervisning er en perversjon av troen og det sanne evangeliet om Jesus Kristus. En venn fortalte meg om en tragedie som skjedde da han var veldig ung. Han mistet to søstre i en bilulykke. Tenk hvordan faren må ha følt seg da en forkjemper for denne falske læren fortalte ham at hans to jenter døde fordi han ikke trodde nok! Slik ond og feil tenkning ignorerer virkeligheten til Jesus Kristus og hans nåde. Jesus er evangeliet - han er sannheten som gjør oss frie. I kontrast har velstandsevangeliet et forretningsforhold til Gud og hevder at atferden vår påvirker i hvilken grad Gud velsigner oss. Det fremmer også løgnen om at målet med det jordiske livet er å unngå lidelse og at Guds mål er å maksimere gleden vår.

Med Jesus i smerte

Gjennom det nye testamente kaller Gud sitt folk for å dele glede og sorg med Jesus. Lidelsen vi snakker om her er ikke lidelsen som kommer fra dumme feil eller feil beslutninger, eller fordi vi har blitt ofre for omstendigheter eller mangel på tro. Lidelsene som Jesus opplevde, og at vi skulle tåle i denne fallne verden, er et spørsmål om hjertet. Ja, Jesus lider også fysisk, som evangeliene vitner om, men lidelsen han utholdt frivillig, var resultatet av sin medfølende kjærlighet til folket. Bibelen vitner om dette på mange steder:

  • "Men da han så folkemengden, ble han rørt innvendig fordi de var utmattet og besvimt som sauene som ikke har noen hyrde." (Matteus 9,36 ELB)
  • «Jerusalem, Jerusalem, du dreper profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte har jeg ikke ønsket å samle barna dine som en høne samler ungene sine under vingene sine; og du ville ikke ha det!" (Matteus 23,37)
  • «Kom til meg, alle dere som er plagsomme og tyngende; Jeg vil forfriske deg. Ta mitt åk på deg og lær av meg; for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så dere vil finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er mildt og min byrde er lett." (Matteus 11,28-30)
  • «Og da han kom nær, så han byen og gråt over den og sa: Selv om du også på den tid visste hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine." (Lukas 19,41-42)
  • "Og Jesu øyne gikk over." (Johannes 11,35)

Å dele denne medfølende kjærligheten til Jesus for mennesker fører ofte til smerte og lidelse, og den lidelsen kan til tider være veldig dyp. Å unngå slik lidelse er å unngå å elske andre mennesker med Kristi kjærlighet. Et slikt mål ville gjøre oss til selvsentrerte nytelsessøkere og det er nettopp det det sekulære samfunnet støtter: Skjem bort deg selv – du fortjener det! Evangeliet om velstand legger til denne dårlige ideen det som feilaktig kalles tro, som har til hensikt å få Gud til å gi våre hedonistiske ønsker. Denne tragiske, falske læren om at vi kan unngå lidelse ved å strengt irettesette den i Jesu navn, motsier det Hebreerbrevets forfatter skriver om troens helter (Hebreerbrevet). 11,37-38): Disse mennene og kvinnene "ble steinet, saget i stykker, drept med sverdet; de vandret omkring i saueskinn og geiteskinn; de har tålt nød, nød og overgrep." Det står ikke skrevet på hebreerbrevet at de manglet tro, men at de var mennesker med dyp tro – mennesker som verden ikke var verdig til. Selv om de led store lidelser, forble de trofaste vitner om Gud og hans trofasthet i ord og handling.

Følger i Jesu fotspor

 Jesus sa natten før hans største lidelse (forlenget av tortur og den påfølgende korsfestelsen) til sine disipler: "Jeg ga dere et eksempel så dere kunne gjøre som jeg gjorde mot dere" (Johannes 13,15). Etter å ha tatt Jesus på ordet, skrev en av disiplene hans, Peter, senere dette: "For dette er dere kalt, siden Kristus også led for dere og etterlot et eksempel for dere, så dere skulle følge hans fotspor" (1. Peter 2,21). Hva vil det egentlig si å gå i Jesu fotspor? Vi må være forsiktige her, for på den ene siden er Peters formaning ofte for snever og utelukker ofte å følge Jesus i hans lidelse (som Peter på den annen side nevner eksplisitt). På den annen side er formaningen for bred. Vi er ikke kalt til å etterligne alle aspekter av Jesu liv. Siden vi ikke er palestinske jøder fra det første århundre (slik Jesus var), trenger vi heller ikke bruke sandaler, lange kapper og hyller for å følge Jesus. Vi forstår også (som konteksten av Peters formaning tilsier) at Jesus, som Guds Sønn, var, er og forblir unik. Vind, bølger, demoner, sykdom, brød og fisk fulgte hans ord mens han utførte utrolige mirakler som bekreftet hans identitet som den lovede Messias. Selv om vi er hans etterfølgere, har vi ikke automatisk disse evnene Ja, Peter kaller oss alle til å følge Jesus også i lidelse. I 1. Peter2,18-25 Han forklarte for en gruppe kristne som var slaver hvordan de, som etterfølgere av Jesus, skulle reagere på den urettferdige behandlingen de ble mottatt. Han siterer en tekst fra Jesaja 53 (se også 1. Peter 2,2224; 25). At Jesus ble sendt til verdens forløsning ved Guds kjærlighet betyr at Jesus led urettferdig. Han var uskyldig og forble det som svar på hans uberettigede behandling. Han skjøt ikke tilbake med trusler eller vold. Som Jesaja sier: "I hvis munn det ikke var noe bedrag".

Lider fordi du elsker andre

Jesus led mye, men han led ikke av en manglende eller feil tro. Tvert imot kom han ut av kjærlighet til jorden - Guds Sønn ble menneske. Fra tro på Gud og kjærlighet til dem for hvis frelse han kom ned til jorden, Jesus utholdt uberettiget lidelse og benektet det, selv de som mishandlet ham, påføre lidelse - så perfekt var hans kjærlighet og hans tro. Hvis vi følger Jesus i lidelse fordi vi elsker andre mennesker, la oss være trøstede at dette er en grunnleggende del av vår suksess. Legg merke til følgende to vers:

  • "Herren er nær dem som er sønderknust i hjertet og hjelper dem som er sønderknust." (Salme 34,19)
  • "Og alle som vil leve fromt i Kristus Jesus, må lide forfølgelse." (2. Timoteus 3,12) Når vi ser andre lide med empati, blir vi fylt av nestekjærlighet for dem.

Når vår kjærlighet og Guds nåde blir avvist, er vi triste. Selv om en slik kjærlighet er verdifull fordi den brenner vår lidelse, løper vi ikke bort fra det og slutter ikke å elske andre slik Gud elsker dem. Å lide å elske er å være et trofast vitnesbyrd om Kristus. Så følger vi hans eksempel og følger i hans fotspor.

Med Jesus i glede

Når vi går med Jesus, sammen med ham møter vi alle mennesker med en medfølende kjærlighet, som deler hans lidelse. På den annen side - og dette er paradokset - er det også ofte sant at vi deler sin glede - hans glede at all menneskehet er innløst i ham, at du har blitt tilgitt, og at han har akseptert henne i sin skiftende kjærlighet og liv , Derfor betyr det å dele glede og sorg lik med ham når vi aktivt følger ham. Dette er essensen av et åndelig og bibelsk liv. Vi bør ikke falle for et falskt evangelium som lover bare glede og ingen lidelse. Deling i begge er en del av vårt oppdrag og viktig for vårt intime fellesskap med vår medfølende Herre og Frelser.

av Joseph Tkach


pdfMed Jesus i glede og sorg