GUD


Hvor bor Jesus?

165 hvor bor JesusVi tilber en oppstandig Forløser. Det betyr at Jesus lever. Men hvor bor han? Har han et hus? Kanskje bor han nedover gaten - som frivillig i hjemløse ly. Kanskje bor han i det store huset på hjørnet med fosterbarn. Kanskje han også bor i huset ditt - som den som knuses naboens plen når han var syk. Jesus kunne til og med ha på seg klærne, som du gjorde da du hjalp en kvinne hvis bil var blitt forlatt på motorveien.

Ja, Jesus lever, og han lever i alle som har tatt imot ham som Frelser og Herre. Paulus sa at han ble korsfestet med Kristus. Derfor kunne han si: «Og likevel lever jeg; men ikke lenger meg, men Kristus lever i meg. Men det jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal. 2,20).

Å leve Kristi liv betyr at vi er et uttrykk for det livet han levde her på jorden. Livet vårt er nedsenket i hans liv og forent med ham. Denne identitetserklæringen hører hjemme på den ene armen av identitetskorset vi hadde konstruert. Våre uttrykk for kjærlighet og omsorg følger naturlig vårt kall (fundamentet til korset) når man har blitt en ny skapelse (korsstammen) og skjermet av Guds nåde (korsets tverrstang).

Vi er et uttrykk for Kristi liv fordi han er vårt virkelige liv (Kol. 3,4). Vi er borgere av himmelen, ikke jorden, og vi er bare midlertidige innbyggere i våre fysiske kropper. Livene våre er som et damppust som forsvinner på et øyeblikk. Jesus i oss er permanent og ...

Les mer ➜

Trippelmelodien

687 trippelmelodienI løpet av studietiden tok jeg en klasse hvor vi ble bedt om å reflektere over den treenige Gud. Når det gjelder å forklare treenigheten, også kjent som treenigheten eller treenigheten, når vi grensene våre. Gjennom århundrene har forskjellige mennesker forsøkt å forklare dette sentrale mysteriet i vår kristne tro. I Irland brukte St. Patrick et trekløver for å forklare hvordan Gud som er sammensatt av tre forskjellige personer - Fader, Sønn og Hellig Ånd - bare kan være én Gud-vesen på samme tid. Andre forklarte det på en vitenskapelig måte, med grunnstoffene vann, is og damp, som kan ha forskjellige tilstander og bestå av ett grunnstoff.

Duke University teologiprofessor Jeremy Begbie sammenlignet forskjellen og enheten i Guds treenighet med en grunnleggende akkord på et piano. Den består av tre forskjellige toner som spilles samtidig for å danne en enhetlig tone. Vi har Faderen (en tone), Sønnen (en annen tone) og Den Hellige Ånd (den tredje tone). De høres sammen i en enhetlig tone. De tre tonene er så sammenvevd at de skaper en vakker og harmonisk klang, en akkord. Disse sammenligningene henger selvfølgelig etter. Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er ikke deler av Gud; hver av dem er Gud.

Ist die Lehre von der Trinität biblisch? Das Wort Dreieinigkeit ist in der Bibel nicht zu finden. Das bedeutet nicht, dass Vater, Sohn und der Heilige Geist nicht in der Heiligen Schrift zu finden sind. Sehen wir uns ein Beispiel von Paulus an: «Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist…

Les mer ➜