GUD


Jesus i Gamle Testamentet

I Det gamle testamente åpenbarer Gud at menneskeheten sårt trenger en Frelser. Gud åpenbarer hvor mennesker skal lete etter frelsere. Gud gir oss mange, mange bilder av hvordan denne Frelseren ser ut, slik at når vi ser ham, vil vi gjenkjenne ham. Du kan tenke på Det gamle testamente som et stort portrett av Jesus. Men i dag ønsker vi å se på noen av bildene av Jesus i Det gamle testamente for å få et klarere bilde av vår Frelser. Det første vi vet om Jesus... Les mer ➜

Hvorfor måtte Jesus dø?

Jesu verk var utrolig fruktbart. Han underviste og helbredet tusenvis. Det tiltrakk seg et stort publikum og kunne hatt mye større innvirkning. Han kunne ha helbredet flere tusen hvis han hadde gått til jødene og ikke-jødene som bodde i andre områder. Men Jesus lot sitt arbeid få en brå slutt. Han kunne ha unngått arrestasjon, men han valgte å dø i stedet for å bringe budskapet sitt videre ut i verden... Les mer ➜

Jesus: Det perfekte frelsesprogrammet

Mot slutten av hans evangelium kan du lese disse fascinerende kommentarene av apostelen Johannes: «Jesus gjorde mange andre tegn for sine disipler, som ikke er skrevet i denne boken ... Men hvis ett skulle bli skrevet ned ett etter ett, Jeg tror det ville at verden ikke kan fatte bøkene som må skrives” (Joh 20,30:2; 1,25). Basert på disse kommentarene og tatt i betraktning forskjellene mellom de fire evangeliene, kan det konkluderes med at... Les mer ➜

Kan du finne Treenigheten i Bibelen?

De som ikke aksepterer treenighetslæren, avviser den delvis fordi ordet "treenighet" ikke finnes i Skriften. Selvfølgelig er det ikke noe vers som sier: "Gud er tre personer" eller "Gud er en treenighet." Strengt tatt er alt dette ganske åpenbart og sant, men det beviser ingenting. Det er mange ord og uttrykk som kristne bruker som ikke finnes i Bibelen... Les mer ➜

Hvem er Jesus Kristus?

Hvis du skulle spørre en tilfeldig gruppe mennesker hvem Jesus Kristus er, ville du fått en rekke svar. Noen vil si at Jesus var en stor morallærer. Noen vil betrakte ham som en profet. Andre ville sidestille ham med grunnleggere av religioner som Buddha, Muhammed eller Konfucius. Jesus er Gud Jesus selv stilte en gang dette spørsmålet til sine disipler. Vi finner historien i Matteus 16: «Så kom Jesus til området... Les mer ➜

Kunnskapen om Jesus Kristus

Mange kjenner Jesu navn og vet noe om livet hans. De feirer hans fødsel og minnes hans død. Men kunnskapen om Guds Sønn går mye dypere. Kort før sin død ba Jesus om at hans etterfølgere skulle få vite dette: "Dette er evig liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og som du har sendt, Jesus Kristus" (Joh 1).7,3). Paulus skrev følgende om kunnskapen om Kristus: "Men den vinning som var min, har jeg vunnet for Kristi skyld ... Les mer ➜

Jesus - visdommen i person!

I en alder av tolv forbløffet Jesus lovlærerne i templet i Jerusalem ved å gå i en teologisk dialog med dem. Hver av dem undret seg over hans innsikt og svar. Lukas avslutter sin beretning med følgende ord: "Og Jesus vokste i visdom og vekst og nåde hos Gud og mennesker" (Luk. 2,52 LUT). Det han lærte vitnet om hans visdom. «På sabbaten talte han i synagogen, og mange som hørte ham, ble forbløffet. De spurte… Les mer ➜

Det er fortsatt mye å skrive

For en tid siden døde den svært aktede og høyt respekterte fysikeren og kosmologen Stephen Hawking. Nyhetsrom utarbeider vanligvis nekrologer i god tid, slik at de i tilfelle kjente personers død kan rapportere i detalj om livet til den avdøde – inkludert Stephen Hawking. De fleste avisene inneholdt to til tre sider med tekst med gode bilder. Det faktum at det er skrevet så mye om ham er i seg selv en hyllest til noen hvis forskning på... Les mer ➜