Når ble Jesus født?

I adventstiden er de fleste menigheter i en nedtelling til Jesu bursdagsfeiring: de teller dagene frem til jul. Det er ikke uvanlig å høre diskusjoner om hvorvidt 24. Desember er den riktige dagen for å feire Jesu Kristi fødsel og om det i det hele tatt er passende å feire dagen. Å finne nøyaktig år, måned og dag for Jesu fødsel er ikke nytt. Teologer har studert dette i omtrent to tusen år, og her er noen av ideene deres.

  • Clement of Alexandria (rundt 150-220) nevnte ulike mulige datoer, inkludert 18. november, 6. januar og påskedagen, som avhengig av året er 2. desember.1. 2. mars4. / 25. april eller 20. mai.
  • Sextus Iulias Africanus (rundt 160-240) kalt den andre5. Mars.
  • Hippolytus av Roma (170-235), en disippel av Irenaeus, nevnte to forskjellige dager i sin kommentar til Daniels bok: «Den første åpenbaringen av vår Herre i kjød fant sted i Betlehem åtte dager før kalenderen for januar (2.5. desember), den fjerde dagen (onsdag), holdt under Augustus styre i år 5500. «I et annet dokument og i en inskripsjon av en statue av Hippolytus, 2. april nevnt som dato.
  • I følge uttalelser fra den jødiske historikeren Flavius ​​​​Josephus, plasserer noen Jesu fødsel i perioden fra jan.2. mars til 11. april i år 4 f.Kr., siden Kristus ble født til Herodes før døden.
  • John Chrysostom (rundt 347-407) kalte den andre5. desember som fødselsdato.
  • I beregningene av Passion, et anonymt arbeid med sannsynligvis nordafrikansk opprinnelse, 28. Kalt i mars.
  • Augustine (354-430) skriver i De Trinitate at «det antas at den 2.5. mars ble mottatt. Den dagen han også led og ifølge tradisjonen den 25. Desember ble født”.
  • Messianske jøder nevner flere mulige fødselsdager. De mest representative betraktningene er basert på prestegudstjenestene (mer presist: "fra Abijas orden" (Luk. 1,5). Denne tilnærmingen fører dem til å fikse Jesu fødsel på Sukkot / Løvhyttefesten. Hans omskjæring fant sted på den åttende dagen av festlighetene.

Det er interessant å spekulere i at Jesus kan ha blitt født (eller unnfanget) under påsken eller løvhyttefesten. Jeg liker tanken på at Jesus snudde dødsengelens arbeid hvis det skjedde under påsken. Det ville være en tilfredsstillende symmetri i hans ankomst når han ble unnfanget eller født under løvhyttefesten. Det er imidlertid ikke nok bevis til å være sikker på dagen Jesus kom til jorden, men kanskje med de få bevisene vi har, kan et godt anslag gjøres.

I Luke 2,1-5 kan vi lese at keiser Augustus utstedte et dekret om skattlegging av Romerriket og derfor skulle alle reise tilbake til sin egen by for å betale denne skatten. Josef og Maria vendte også tilbake til Betlehem, Jesu fødested. Det kan antas at en slik folketelling ikke fant sted på et tidspunkt i historien. Det burde tross alt ikke falt sammen med innhøstingstiden. Det kan også antas at en slik folketelling ikke ville blitt vedtatt om vinteren dersom været hadde vanskeliggjort reisingen. Om våren ble landet bearbeidet. Kanskje høsten, etter innhøstingstiden, var en tid for en slik folketelling og derfor også tiden for Jesu fødsel. Det fremgår imidlertid ikke klart av de bibelske tekstene hvor lenge Maria og Josef oppholdt seg i Betlehem. Jesus kan også ha blitt født flere uker etter folketellingen. Til syvende og sist kan vi ikke med sikkerhet fastslå fødselsdatoen til Jesus. Spottere klamrer seg til denne usikkerheten og hevder at alt bare er en myte og at Jesus aldri har eksistert. Men selv om fødselsdatoen til Jesu ikke klart kan angis, er hans fødsel basert på historisk verifiserbare hendelser.

Den bibelske forskeren FF Bruce sier følgende om tvilere:
"Noen forfattere leker med ideen om Kristusmyten, men de gjør det ikke på grunnlag av historiske bevis. Kristi historisitet er aksiomatisk, det vil si at den verken kan bevises eller krever bevis akkurat som historisiteten til Julius Cæsar. Det er ikke historikerne som formidler Kristusmyten” (i The New Testament Documents, s. 123).

Menneskene på Jesu tid visste fra profetiene når de skulle vente Messias. Men verken profetiene eller evangeliene setter en eksakt dato for Messias komme, selv om moderne historikere ønsker det. Det er ikke Bibelens mål å gi oss et nøyaktig tidspunkt, for den kan "instruere deg [...] til frelse ved tro på Kristus Jesus" (2. Timoteus 3,15).

Hovedfokus for forfatterne av Det nye testamente er ikke dagen for Jesu fødsel, men at Gud Faderen har sendt sin egen sønn til akkurat riktig tidspunkt i historien til jorden for å innfri sitt løfte og bringe frelse.

Apostelen Paulus sa:
"Men da tiden var ute, sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og underlagt loven, for å forløse dem som var under loven, for at vi skulle få barn." (Galaterne) 4,4-5). I Markusevangeliet leser vi: «Men etter at Johannes ble fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: Tiden er oppfylt og Guds rike er nær. Omvend deg og tro på evangeliet” (Mark 1,14-15.).

Kunnskapen om den nøyaktige datoen for Kristi fødsel er historisk interessant, men helt irrelevant teologisk. Vi må bare vite at det skjedde og hvorfor han ble født. Disse spørsmålene besvares tydelig av Bibelen. La oss se etter Advent-sesongen og ikke fokusere på små detaljer.

av Joseph Tkach


pdfNår ble Jesus født?