Jesus førstebarnet

453 Jesus den første

I dette livet løper vi risikoen for å bli forfulgt for Kristus. Vi gir opp de midlertidige skatter og gleder i denne verden. Hvis dette livet var alt vi får, hvorfor skal vi gi opp noe? Hvis vi gir opp alt for dette budskapet som ikke engang er sant, ville vi med rette bli latterliggjort.

Evangeliet forteller oss at vi har håp i Kristus for et fremtidig liv, fordi det avhenger av Jesu oppstandelse. Påske minner oss om at Jesus kom tilbake til livet - og han lovet oss at vi også vil leve igjen. Hvis han ikke hadde steget, ville vi ikke ha noe håp i dette eller fremtidige liv. Jesus er virkelig oppstått, så vi har håp.

Paulus bekrefter de gode nyhetene: «Kristus har stått opp fra de døde! Han er den første som Gud reiste opp. Hans oppstandelse gir oss forsikringen om at de som døde i troen på Jesus også vil gjenoppstå" (1. Korinterbrev 15,20 Ny Geneve-oversettelse).

I det gamle Israel ble det første kornet som ble høstet hvert år, skåret forsiktig og ofret i tilbedelse til Gud. Først da kunne resten av kornet spises (3 Mosebok 23:10-14). Da de tilbød Gud førstegrøden som ble symbolisert av Jesus, erkjente de at alt kornet deres var en gave fra Gud. Førstefødtofferet representerte hele innhøstingen.

Paulus kaller Jesus for førstegrøden og sier samtidig at Jesus er Guds løfte om en mye større høst som fortsatt skal komme. Han er den første som gjenoppstår og representerer dermed også de som skal gjenoppstå. Vår fremtid avhenger av hans oppstandelse. Vi følger ham ikke bare i hans lidelser, men også i hans herlighet (Romerne 8,17).

Paul ser oss ikke som isolerte personer - han ser oss som tilhørende en gruppe. Til hvilken gruppe? Vil vi være folk som følger Adam eller de som følger Jesus?

«Døden kom gjennom en mann», sier Paul. På samme måte "kommer også de dødes oppstandelse gjennom mennesket. For likesom alle dør i Adam, slik skal alle leve i Kristus" (1. Korinterbrev 15,21-22). Adam var dødens første frukt; Jesus var den første frukten av oppstandelsen. Når vi er i Adam, deler vi hans død med ham. Når vi er i Kristus, deler vi hans oppstandelse og evige liv med ham.

Evangeliet sier at alle som tror på Kristus kommer til liv. Dette er ikke bare en midlertidig fordel i dette livet - vi vil nyte det for alltid. "Hver etter tur: Kristus er førstegrøden, etter det, når han kommer, de som er hans" (1. Korinterbrev 15,23). Akkurat som Jesus sto opp fra graven, vil vi også gjenoppstå til et nytt og utrolig bedre liv. Vi heier! Kristus er oppstanden og vi er med ham!

av Michael Morrison