Jesus lever!

534 Jesus er i liveHvis du bare kunne velge ett skriftsted som oppsummerer hele livet ditt som kristen, hva ville det vært? Kanskje dette mest siterte verset: "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv?" (Johannes 3:16). Et godt valg! For meg er det viktigste verset som Bibelen formidler som helhet dette: "På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere" (Johannes 1.4,20).

Natten før sin død fortalte Jesus ikke bare sine disipler at Den Hellige Ånd ville bli gitt dem «på den dagen», men han snakket også gjentatte ganger om hva som ville skje gjennom hans død, oppstandelse og himmelfart. Noe så utrolig er i ferd med å skje, noe så fantastisk, noe så knusende at det bare ikke virker mulig. Hva lærer disse tre små setningene oss?

Innser du at Jesus er i sin far?

Jesus lever gjennom Den Hellige Ånd i et intimt, unikt og helt spesielt forhold til sin Far. Jesus bor i sin fars liv! "Ingen har noen gang sett Gud; den eneste som er Gud og er i Faderens favn har forkynt det" (Joh. 1,18). En forsker skriver: "Å være i noens liv er å være i noens omfavnelse, å bli fylt med noens mest intime omsorg og kjærlige omsorg." Jesus er akkurat der: «I sin himmelske Fars bryst».

Er du klar over at du er i Jesus?

«Du i meg!» Tre små betagende ord. hvor er jesus Vi har nettopp lært at han er i et ekte og gledelig forhold til sin himmelske Far. Og nå sier Jesus at vi er i ham akkurat som grenene er i vintreet (Johannes 15,1-8.). Forstår du hva det betyr? Vi er i det samme forholdet som Jesus har til sin Far. Vi ser ikke på fra utsiden og prøver å finne ut hvordan vi kan bli en del av dette spesielle forholdet. Vi er en del av det. Hva handler dette egentlig om? Hvordan skjedde det hele? La oss se litt tilbake.

Påsken minner oss årlig om Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Men dette er ikke bare historien om Jesus, det er din historie også! Det er historien om hver og en av oss fordi Jesus var vår stedfortreder og stedfortreder. Da han døde, døde vi alle sammen med ham. Da han ble gravlagt, ble vi alle gravlagt sammen med ham. Da han reiste seg til et nytt herlig liv, reiste vi alle til det livet (Romerne 6,3-14). Hvorfor døde Jesus? "For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre dere til Gud, og han ble drept i kjødet, men gjort levende i Ånden" (1. Peter 3,18).

Dessverre er det mange som forestiller seg Gud som en ensom gammel mann som bor et sted i himmelen og ser på oss langveisfra. Men Jesus viser oss akkurat det motsatte. På grunn av sin store kjærlighet forenet Jesus oss med seg selv og brakte oss inn i Faderens nærhet gjennom Den Hellige Ånd. "Og når jeg går for å gjøre i stand stedet for dere, vil jeg komme igjen og ta dere til meg, for at også dere kan være der jeg er." (Joh 1)4,3). La du merke til at det ikke er nevnt noe vi må gjøre eller oppnå for å komme inn i hans nærhet? Det handler ikke om å følge regler og forskrifter for å sikre at vi er gode nok. Vi er allerede: "Han reiste oss opp med oss ​​og satte oss inn i himmelen i Kristus Jesus" (Efeserne 2,6). Dette spesielle, unike og intime forholdet som Jesus har til Faderen gjennom Den Hellige Ånd i all evighet er blitt tilgjengelig for alle. De er nå så nært knyttet til Gud som de kan være, og Jesus gjorde dette intime forholdet mulig.

Innser du at Jesus er i deg?

Livet ditt er verdt så mye mer enn du noen gang kan forestille deg! Ikke bare er du i Jesus, men Han er i deg. Det har spredt seg i deg og bor i deg. Han er tilstede i din hverdag, i ditt hjerte, tanker og relasjoner. Jesus tar form i deg (Galaterne 4:19). Når du går gjennom vanskelige tider, går Jesus gjennom dem i deg og med deg. Han er styrken i deg når problemer kommer din vei. Han er i det unike, svakheten og skjørheten til hver enkelt av oss og gleder seg over at hans styrke, glede, tålmodighet, tilgivelse blir uttrykt i oss og viser gjennom oss andre mennesker. Paulus sa: "For meg er å leve Kristus, og å dø er vinning" (Filipperne 1,21). Denne sannheten gjelder deg også: Han er ditt liv og derfor er det verdt å gi deg opp for ham. Stol på at han er den han er i deg.

Jesus er i deg, og du er i ham! Du er i denne atmosfæren og der finner du lys, liv og mat som styrker deg. Denne atmosfæren er også i deg, uten at du ikke kunne eksistere, og du ville dø. Vi er i Jesus og han er i oss. Han er vår atmosfære, hele vårt liv.

I den øversteprestelige bønnen forklarer Jesus denne enheten enda mer presist. "Jeg helliggjør meg selv for dem, slik at også de kan bli helliget i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som vil tro på meg gjennom deres ord om at de alle er ett. Som deg, far "Hvis du er i meg og jeg er i deg, la også de være i oss, så verden kan tro at du har sendt meg. Og jeg har gitt dem den ære som du har gitt meg, for at de kan være ett som ett." en, jeg i dem og du i meg, for at de kan være fullkommen ett og verden kan vite at du har sendt meg og elske dem som du elsker meg" (Joh 17,19-23.).

Kjenner du heller lesere, din enhet i Gud og Guds enhet i deg? Dette er din største hemmelighet og gave. Returner din kjærlighet til Gud med takknemlighet!

av Gordon Green