Du tilhører

701 de tilhører denJesus kom ikke til jorden utelukkende for å tilgi våre synder; han kom for å helbrede vår syndige natur og skape oss på nytt. Han tvinger oss ikke til å akseptere hans kjærlighet; men siden han elsker oss så høyt, er det hans kjæreste ønske at vi vender oss til ham og finner det sanne liv i ham. Jesus ble født, levde, døde, sto opp fra de døde og steg opp som vår Herre, Forløser, Frelser og Talsmann for å sitte ved sin Fars høyre hånd, etter å ha utfridd hele menneskeheten fra deres synd: «Hvem skal fordømme? Kristus Jesus er her, som døde, ja mer, som også stod opp, som er ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss.» (Romerne 8,34).

Han forble imidlertid ikke i menneskelig skikkelse, men er fullt ut Gud og fullt menneske på samme tid. Han er vår advokat og vår representant som går i forbønn for oss. Apostelen Paulus skrev: «Han [Jesus] vil at alle skal bli frelst og bli kjent med sannheten. For det er bare én Gud og bare én mellommann mellom Gud og mennesker: det er Kristus Jesus, som ble menneske. Han ga sitt liv for å løse alle mennesker. Dette er budskapet som Gud ga til verden da tiden kom (1. Timoteus 2,4-6 New Life Bible).

Gud har erklært i Kristus at du tilhører ham, at du er inkludert og at du betyr noe for ham. Vi skylder vår frelse til Faderens fullkomne vilje, som er standhaftig i å assimilere oss i sin glede og fellesskapet han deler med Sønnen og Den Hellige Ånd.

Når du lever et liv i Kristus, blir du dratt inn i fellesskapet og gleden over livet til den treenige Gud. Det betyr at Faderen tar imot deg og har fellesskap med deg slik han gjør med Jesus. Det betyr at kjærligheten vår himmelske Fader en gang for alle manifestert i Jesu Kristi inkarnasjon ikke er andre enn den kjærligheten han alltid har hatt – og alltid vil ha – til deg. Derfor dreier alt i kristenlivet om Guds kjærlighet: «Guds kjærlighet til oss ble synlig for alle da han sendte sin eneste sønn til verden for at vi skulle leve gjennom ham. Det unike med denne kjærligheten er at vi ikke elsket Gud, men han ga oss sin kjærlighet» (1. Johannes 4,9-10 Håp for alle).

Kjære leser, hvis Gud elsket oss så høyt, så burde vi rett og slett gi den kjærligheten videre til hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men det er et synlig tegn som vi kan gjenkjenne ham på. Våre medmennesker kan kjenne igjen Gud når de opplever vår kjærlighet fordi Gud bor i oss!

av Joseph Tkach