Venter du på ditt himmelske hjem?

424 venter på ditt himmelske hjemTo kjente gamle gospelsanger sier: «En ubebodd leilighet venter på meg» og «Min eiendom ligger like bak fjellet». Disse tekstene er basert på Jesu ord: «I min Fars hus er det mange boliger. Hvis det ikke var slik, ville jeg da ha sagt til deg: 'Jeg går for å gjøre i stand stedet for deg?'» (Johannes 14,2). Disse versene blir også ofte sitert i begravelser, da de er knyttet til løftet om at Jesus skal forberede en belønning til Guds folk i himmelen som venter på mennesker etter døden. Men var det det Jesus ville si? Det ville være feil hvis vi prøvde å relatere hvert ord vår Herre sa direkte til våre liv uten å ta hensyn til hva han prøvde å si til sine adressater på den tiden.

Natten før sin død satt Jesus sammen med sine disipler i det såkalte Øvre rommet. Disiplene ble sjokkert over det de så og hørte. Jesus vasket føttene deres, kunngjorde at det var en forræder blant dem, og erklærte at Peter ville forråde ham ikke bare én, men tre ganger. Kan du forestille deg hva de svarte? «Dette kan ikke være Messias. Han snakker om lidelse, svik og død. Og likevel trodde vi at han var forløperen til et nytt rike og at vi ville regjere med ham!» Forvirring, fortvilelse, frykt – følelser vi er altfor kjent med. skuffede forventninger. Og Jesus motarbeidet alt dette: «Ikke bekymre deg! Stol på meg!» Han ønsket å oppløfte disiplene sine åndelig i møte med det forestående skrekkscenarioet og fortsatte: «I min Fars hus er det mange herskapshus».

Men hva sa disse ordene til disiplene? Begrepet "min fars hus" - slik det brukes i evangeliene - refererer til templet i Jerusalem (Luk. 2,49, John 2,16). Templet hadde erstattet tabernaklet, det bærbare teltet som ble brukt av israelittene til å tilbe Gud. Inne i tabernaklet (fra latin tabernaculum = telt, hytte) var det et rom adskilt av et tykt forheng som ble kalt det aller helligste. Dette var Guds hjem ("tabernakel" på hebraisk betyr "mishkan" = "bolig" eller "bolig") midt blant hans folk. En gang i året var det forbeholdt ypperstepresten alene å gå inn i dette rommet for å bli klar over Guds nærvær.

Videre betyr ordet "bolig" eller "bolig" stedet hvor man bor, og "på gammelgresk (språket i Det nye testamente) betydde det vanligvis ikke en fast bolig, men et stoppested på en reise, som tar deg med til et annet sted på lang sikt». [1] Dette ville da bety noe annet enn å være med Gud i himmelen etter døden; for himmelen blir ofte sett på som menneskets siste og siste bolig.

Jesus snakket nå om det faktum at han ville forberede et sted for sine disipler å bo. Hvor skal han gå Hans vei skulle ikke føre ham rett til himmelen for å bygge hjem der, men fra det øvre rommet til korset. Med sin død og oppstandelse skulle han gjøre i stand et sted for sitt eget i sin fars hus4,2). Det var som om han sa: "Alt er under kontroll. Det som er i ferd med å skje kan virke forferdelig, men alt er en del av frelsesplanen.» Han lovet da at han ville komme igjen. I denne sammenhengen ser han ikke ut til å hentyde til Parousia (andre komme) (selv om vi selvfølgelig ser frem til Kristi herlige tilsynekomst på dommedag), men vi vet at Jesu vei var å lede ham til korset og at tre dager senere var han som ved døden av de oppstandne ville komme tilbake. Han kom tilbake igjen i form av Den Hellige Ånd på pinsedagen.

"...Jeg vil komme igjen og ta dere med meg, så dere kan være der jeg er" (Johannes 14,3), sa Jesus. La oss dvele et øyeblikk ved ordene "til meg" som brukes her. De skal forstås i samme betydning som ordene i Johannesevangeliet 1,1som forteller oss at Sønnen (Ordet) var hos Gud. Som går tilbake til det greske "proffene", som kan bety både "til" og "ved". Ved å velge disse ordene for å beskrive forholdet mellom Faderen og Sønnen, peker Den Hellige Ånd på deres intime forhold. I en oversettelse av Bibelen er versene gjengitt som følger: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og i alt var det som Gud..." [2]

Dessverre er det alt for mange som forestiller seg Gud som et sted i himmelen som et enkelt vesen som ser på oss langveisfra. De tilsynelatende ubetydelige ordene "til meg" og "ved" gjenspeiler en helt annen fasett av det guddommelige vesen. Det handler om deltakelse og intimitet. Det er et ansikt-til-ansikt forhold. Det er dypt og intimt. Men hva har det med deg og meg å gjøre i dag? Før jeg svarer på det spørsmålet, la meg kort gjennomgå templet.

Da Jesus døde, ble forhenget i templet revet i to. Denne sprekken symboliserer en ny tilgang til Guds nærvær som åpnet seg med den. Templet var ikke lenger hans hjem. Et helt nytt forhold til Gud var nå åpent for hvert enkelt menneske. I oversettelsen av Gode Nyhetsbibelen leser vi i vers 2: «I min Fars hus er det mange herskapshus» I det aller helligste var det bare plass til én person, men nå hadde det skjedd en radikal forandring. Gud hadde virkelig gitt plass til alle mennesker i seg selv, i huset hans! Dette var mulig fordi Sønnen ble kjød og forløste oss fra døden og syndens ødeleggende kraft, vendte tilbake til Faderen og trakk hele menneskeheten til seg i Guds nærhet (Joh 1)2,32). Samme kveld sa Jesus: «Den som elsker meg, skal holde mitt ord; og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og bo hos ham» (Johannes 14,23). Som i vers 2 nevnes "boliger" her. Ser du hva det betyr?

Hvilke ideer forbinder du med et godt hjem? Kanskje: fred, ro, glede, beskyttelse, instruksjon, tilgivelse, bestemmelse, ubetinget kjærlighet, aksept og håp, for å nevne noen få. Men Jesus kom ikke bare til jorden for at vi skal ta soningsdød på seg, men også for oss å delta i alle disse assosiert med et godt hjem forestillinger og for å fortelle oss at livet som han og hans far sammen med Hellige Ånd fører.

Det utrolige, unike og intime forholdet som forbandt Jesus selv alene med sin Far er nå åpent for oss også: "Så du kan være der jeg er" står det i vers. 3. Og hvor er Jesus? "i nært fellesskap med Faderen" (Joh 1,18, Good News Bible) eller, som det står i noen oversettelser: "i Faderens barm". Som en vitenskapsmann sier det: "Å hvile i fanget til noen er å ligge i armene hans, å bli verdsatt av ham som gjenstand for hans dypeste hengivenhet og hengivenhet, eller, som det sies, å være hans brystvenn." [3 ] Det er der Jesus er. Og hvor er vi nå? Vi har del i himlenes rike (Efeserne 2,6)!

Er du i en vanskelig, nedslående, deprimerende situasjon akkurat nå? Vær trygg: Jesu trøstende ord er rettet til deg. Akkurat som han en gang ønsket å styrke, oppmuntre og styrke sine disipler, slik gjør han det samme mot deg med de samme ordene: «Ikke bekymre deg! Stol på meg!» Ikke la bekymringene dine tynge deg, men stol på Jesus og grunn på hva han sier – og hva han lar være usagt! Han sier bare ikke at de må være modige, og alt vil ordne seg. Han garanterer deg ikke fire trinn til lykke og velstand. Han lover ikke at han vil gi deg et hjem i himmelen som du ikke kan okkupere før etter at du er død – noe som gjør det verdt all din lidelse. Snarere gjør han det klart at han døde på korset for å ta på seg alle våre synder, og spikret dem med seg selv på korset slik at alt som kan skille oss fra Gud og livet i hans hus kan bli utslettet.

Men det er ikke alt. Du blir dratt inn i Guds treenige liv i kjærlighet, slik at du kan ta del i det intime fellesskapet med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – Guds liv – ansikt til ansikt. Han vil at du skal være en del av ham og alt han står for akkurat nå. Han sier: "Jeg skapte deg slik at du kunne bo i huset mitt."

Gebet

Fader av alle, vi bringer deg, som, da vi fortsatt var skilt fra deg, kom for å møte oss i din Sønn og bringe oss hjem, vår takk og vår ros! Ved døende og i livet forkynte han kjærligheten for oss, ga oss nåde og åpnet døren til ære. Må vi som deler med Kristi kropp, også lede hans oppstandne liv; Vi som drikker fra hans kopp, oppfyller andres liv. vi, som er opplyst av den Hellige Ånd, er et lys for verden. Lagre oss i håp om at du har lovet oss, slik at vi og alle våre barn kan være fri og hele jorden roser ditt navn - gjennom Kristus, vår Herre. Amen [4]

av Gordon Green


pdfVenter du på ditt himmelske hjem?

 

Anmerkungen:

[1] NT Wright, Surprised By Hope, s. 150.

[2] Rick Renner, Dressed to Kill (Ger. Tittel: Armored to fight), s. 445; sitert her fra Good News Bible.

[3] Edward Robinson, A Greek and English Lexicon of the NT (tysk: Greek-English Lexicon of the New Testament), s. 452.

[4] Bønn etter nattverd i henhold til den eukaristiske liturgien til den skotske biskopskirken, sitert fra Michael Jinkins, invitasjon til teologi, s. 137.