Et liv i overflod

458 et liv i overflod«Kristus kom for å gi dem liv – fullt liv» (Joh 10:10). Lovet Jesus deg et liv i overflod av rikdom og velstand? Er det riktig å bringe verdslige bekymringer til Gud og kreve dem fra ham? Når du har flere materielle eiendeler, har du da mer tro fordi du er velsignet?

Jesus sa: «Vær i akt og vokt dere for all begjær! For ingen lever av å ha mye gods» (Luk 1 Kor2,15). Verdien av livet vårt måles ikke etter vår materielle rikdom. Tvert imot, i stedet for å sammenligne våre eiendeler med hverandre, bør vi søke Guds rike først og ikke bekymre oss for våre verdslige forsyninger (Matt. 6,31-33.).

Paul er spesielt godt kjent med hvordan man kan leve et fullverdig liv. Uansett om han ble ydmyket eller hyllet, magen hans var full eller knurrende tom, han var i godt selskap eller bar sine lidelser alene, han var alltid fornøyd og takket Gud i enhver situasjon (Filipperne 4,11-13; Efeserne 5,20). Hans liv viser oss at vi får et liv i overflod uavhengig av vår økonomiske og følelsesmessige livssituasjon.

Jesus forteller oss grunnen til at han kom til denne jorden. Han snakker om et liv til fulle, som betyr liv i evigheten. Ordgruppen «til det fulle» kommer opprinnelig fra gresk (gresk perissos) og betyr «fortsette; mer; hinsides alle mål» og viser til det lille upåfallende ordet «liv».

Jesus lover ikke bare et fremtidig liv i full overflod, men gir det til oss allerede nå. Hans nærvær i oss legger til noe som er umettelig for vår eksistens. Gjennom hans eksistens i våre liv, er våre liv verdt å leve og tallene på vår bankkonto beveger ham inn i bakgrunnen.

I Johannes kapittel ti er det hyrden som er den eneste veien til Faderen. Det er viktig for Jesus at vi har et godt og positivt forhold til vår himmelske Fader fordi dette forholdet er grunnlaget for et helt liv. Gjennom Jesus mottar vi ikke bare evig liv, men vi har allerede lov til å etablere et nært forhold til Gud gjennom ham.

Folk forbinder rikdom og overflod med materielle eiendeler, men Gud peker oss til en annen oppfatning. Vær spesifikk for oss rike livet er rikt fylt med kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet, selvkontroll, medfølelse, ydmykhet, beskjedenhet, karakterstyrke, visdom, entusiasme, verdighet, optimisme, selvtillit, ærlighet og over alle med et levende forhold med ham. Gjennom materiell rikdom blir de ikke fullt ut til liv, men det er gitt dem av Gud når vi har gitt dem dem. Jo mer du åpner ditt hjerte til Gud, jo rikere blir livet ditt.

av Barbara Dahlgren


pdfEt liv i overflod