Jesus, den eneste måten?

060 Jesus er den eneste måten

Noen mennesker avviser den kristne troen på at frelse bare er mulig gjennom Jesus Kristus. I vårt pluralistiske samfunn forventes toleranse, til og med krevd, og begrepet religionsfrihet, som tillater alle religioner, tolkes noen ganger på en slik måte at alle religioner til slutt er like.

Alle veier fører til den samme Gud. Noen sier det som om de allerede var på vei og nå har kommet tilbake fra destinasjonen til denne turen. Slike mennesker tåler ikke de trangsynte menneskene som tror det bare er en vei og avviser evangelisering. Tross alt hevder de at dette er et støtende forsøk på å endre andres tro. Men de vil selv endre troen på de menneskene som bare tror på en måte. Hvordan er det nå? Lærer den kristne troen at Jesus er den eneste veien som fører til frelse?

Andre religioner

De fleste religioner er eksklusive. Ortodokse jøder hevder å ha den sanne veien. Muslimer hevder å kjenne Guds beste åpenbaring. Hinduer tror at de har rett, og buddhister tror det også. Selv den moderne pluralisten mener at pluralismen er mer korrekt enn andre ideer.

Så alle veier fører ikke til den samme Gud. De forskjellige religionene beskriver til og med forskjellige guder. Hinduene har flere guddommer og beskriver frelse som en retur av ingenting. Muslimene legger derimot vekt på monoteisme og himmelske belønninger. Verken muslimer eller hinduer ville være enige, deres måter fører til det samme målet. De vil heller kjempe enn å endre tankegangen. De vestlige pluralistene ville se på seg selv som nedlatende og uinformerte mennesker. Men en fornærmelse eller til og med et angrep på religionene er akkurat det pluralistene ikke vil ha. Vi tror det kristne budskapet er det rette og tillater samtidig folk å ikke tro på det. Slik vi forstår det, krever tro friheten til å la folk ikke tro på det. Men selv om vi står opp for menneskers rett til å velge hva vi skal tro på, betyr det ikke at vi tror at alle religioner er sanne. Å la andre mennesker tro på det de vil, betyr ikke at vi skal slutte å tro fordi Jesus er den eneste veien til frelse.

Bibelske uttalelser / påstander

Jesu første disipler forteller oss at han hevdet å være den eneste veien til Gud. Han sa at man ikke kan være i Guds rike hvis man ikke følger det (Matteus 7,26-27) og vi er ikke med ham i evigheten hvis vi fornekter ham (Matt 10,32-33). Jesus sagte auch folgendes„ Denn der Vater richtet niemand, sondern  hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat” (Johannes 5,22-23). Jesus hevdet at han er den eksklusive veien til sannhet og frelse, og menneskene som forkaster ham forkaster derfor også Gud.

Hos Johannes 8,12  sagt  er „Ich bin das  Licht der Welt“ und in Johannes 14,6-7 steht„ [] Ich bin der Weg  und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen.  Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.“ Jesus selbst sagte, da Menschen, die behaupten, es gäbe andere Wege zu Erlösung, falsch liegen. Petrus war genauso  deutlich, als er mit den jüdischen Herrschern sprach: „ Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen  gegeben,  durch den wir sollen selig  werden“ (Apostelgeschichte 4,12).

Paulus klargjorde det igjen da han sa at mennesker som ikke kjenner Kristus er døde på grunn av sine overtredelser og synder (Efeserne 2,1). De hadde ikke noe håp og til tross for deres religiøse tro hadde de ikke Gud (v. 12). Han sa at det er bare én mellommann, bare én vei til Gud (1. Timoteus 2,5). Jesus var løsepengene som alle trenger (1. Timoteus 4,10). Hvis det var noen annen måte som førte til frelse, ville Gud ha skapt den (Galaterne 3,21). Gjennom Kristus er verden forsonet med Gud (Kolosserne 1,20-22). Paulus ble kalt til å spre det gode budskap blant hedningene. Religionen deres, sa han, var verdiløs4,15). Det står allerede skrevet i Hebreerbrevet at det ikke finnes noen bedre vei enn Kristus. I motsetning til alle andre måter er det effektivt (Hebreerne 10,11). Dette er ikke en relativ fordel, men snarere en alt eller ingenting forskjell. Den kristne læren om eksklusiv frelse er basert på det Jesus selv sa og det Bibelen lærer oss, og er nært knyttet til hvem Jesus er og vårt behov for nåde.

Vårt behov for nåde

Bibelen sier at Jesus er Guds Sønn på en spesiell måte. Han er Gud i menneskelig skikkelse. Han ga sitt liv for vår frelse. Jesus ba om en annen måte, men det var ingen6,39). Vi får bare frelse fordi Gud selv gikk inn i menneskeverdenen for å bære konsekvensene av synden og for å fri oss fra den. Dette er hans gave til oss. De fleste religioner lærer en eller annen type arbeid eller å gjøre som veien til frelse - å si de rette bønnene, gjøre de riktige tingene og håpe at det vil være nok. De lærer at folk kan bli gode nok hvis de prøver hardt nok. Imidlertid lærer den kristne tro at vi alle trenger nåde, for uansett hvor hardt vi prøver, vil vi aldri bli gode nok.
Det er umulig siden disse to ideene kan være sanne samtidig. Nådelæren lærer, uansett om vi liker det eller ikke, er det ingen annen vei til frelse.

Fremtiden nåde

Hva med menneskene som dør før de i det hele tatt hørte om Jesus? Hva med menneskene som ble født før Jesus levde? Har du også håp? Ja det gjør de. Nettopp fordi den kristne tro er en nådens tro. Mennesker blir frelst av Guds nåde og ikke ved å si navnet Jesus eller ved å ha et spesielt Wien. Jesus døde for hele verdens synder, enten man vet om dem eller ikke (2. Korinterne 5,14; 1. Johannes 2,2). Sein  Tod war das Opfer der Wiedergutmachung für jeden Menschen  der Vergangenheit, Gegenwart  und Zukunft, ob Palästinenser oder Peruaner. Wir dürfen sicher sein, da  Gott seinem Wort treu ist, denn es steht folgendes geschrieben: „ er hat Geduld mit euch und will nicht, da jemand verloren werde, sondern da jedermann zur Busse finde“ (2. Peter 3,9). Auch wenn seine  Wege und Zeiten oft unergründlich sind, vertrauen wir darauf, da er die Menschen, die er erschaffen hat, liebt. Jesus sagte dazu: „ Denn also hat Gott die Welt geliebt, da er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige  Leben haben. Denn Gott hat seinen  Sohn nicht in die Welt gesandt, da er die Welt richte, sondern da die Welt durch ihn gerettet werde” (Johannes 3,16-17.).

Vi tror at den oppstandne Kristus erobret døden. Derfor er ikke døden en grense mellom Gud og mennesket. Gud er i stand til å få folk til å betro ham sin frelse. Vi vet ikke hvordan og når, men vi kan stole på hans ord. Derfor kan vi tro på det, fordi han på en eller annen måte kjærlig og standhaftig veileder enhver person som noen gang har levd eller noen gang vil leve for å tro på ham for deres frelse, enten før de dør, under eller etter hennes død. Hvis noen mennesker vender seg til Kristus troende dagen for den siste dom, eller i det minste lærer om hva han har gjort for dem, vil han absolutt ikke vende seg bort fra dem.

Men uansett når mennesker blir frelst og hvor godt de forstår sin frelse, er det fortsatt bare Kristus som de blir frelst gjennom. Velmente gjerninger og gjerninger vil aldri redde noen, selv om folk ærlig tror på dem, for hvis de er gode nok, vil de bli frelst. Prinsippet om nåde og Jesu offer betyr at ingen mengde gode gjerninger eller religiøse gjerninger noen gang kan redde noen. Hvis det hadde vært en slik måte, ville Gud ha gjort det mulig for oss også (Galaterne 3,21). Hvis mennesker oppriktig har forsøkt å oppnå frelse gjennom arbeid, meditasjon, flagellering, selvoppofrelse eller andre midler, da vil de lære at deres gjerninger og gjerninger ikke er til noen fordel for dem med Gud. Frelse kommer gjennom nåde og nåde alene. Den kristne tro lærer at nåde ikke er fortjent og likevel er den tilgjengelig for alle.

Uansett hvilken religiøs vei folk har gått, kan Kristus føre dem av feil vei og på vei. Han er den eneste Guds sønn som brakte det eneste sonoffer som alle trenger. Han er den unike budbringeren og stien som vitner om Guds nåde og frelse. Jesus selv vitnet om det. Jesus er eksklusiv og inkluderende på samme tid. Han er den smale stien og Forløseren av hele verden. Det er den eneste måten å frelse på, og likevel er den tilgjengelig for alle. Guds nåde, perfekt uttrykt i Jesus Kristus, er akkurat det hver person trenger, og den gode nyheten er slik den er fritt tilgjengelig for alle. Det er ikke bare en god melding, men de gode nyhetene som er verdt å spre. DDet er virkelig verdt å tenke på.

av Joseph Tkach


pdfJesus, den eneste måten?