Gud er med oss

508 gud er med ossJulesesongen er like bak oss. Som tåke vil alle tegn på jul forsvinne i våre aviser, på fjernsyn, i butikkvinduer, på gaten og i hjemmene.

Du har sikkert hørt ordtaket: "Julen finner sted bare en gang i året". Julehistorien er gode nyheter fra en Gud som ikke bare kommer noen ganger, slik han gjorde med folket i Israel. Det er en historie om Immanuel, "Gud med oss" - som alltid er til stede.

Når livets stormer ramler ned over oss fra alle kanter, er det vanskelig å innse at Gud er med oss. Vi kan ha følelsen av at Gud sover, som da Jesus var i båten med disiplene: «Og han steg i båten, og disiplene hans fulgte ham. Og se, en voldsom storm oppsto på sjøen, så båten også ble dekket av bølger. Men han sov. Og de gikk bort til ham, vekket ham og sa: Herre, hjelp, vi går til grunne!» (Matteus 8,23-25.).

Det var en stormfull situasjon på det tidspunktet Jesu fødsel ble forutsagt. Jerusalem var blitt angrepet: «Det ble kunngjort for Davids hus: Arameerne holder leir i Efra'im. Da skalv hans hjerte og hans folks hjerte som trærne i skogen skjelver for vinden [stormen]» (Jesaja 7,2). Gud så hvor redd kong Akas og hans folk var. Så sendte han Jesaja for å si til kongen at han ikke skulle frykte, for hans fiender ville ikke lykkes. Som de fleste av oss i situasjoner som denne, trodde ikke kong Akas. Gud sendte Jesaja igjen med et annet budskap: "Krev et tegn fra Herren din Gud [for å bevise at jeg vil ødelegge dine fiender som lovet], enten det er nede i dypet eller oppe i det høye!" (Jesaja 7,10-11). Kongen følte seg flau over å prøve sin gud ved å be om et tegn. Derfor sa Gud gjennom Jesaja: "Derfor vil Herren selv gi deg et tegn: Se, en jomfru er fruktsommelig og skal føde en sønn, som hun skal kalle Immanuel" (Jesaja) 7,14). For å bevise at han ville utfri henne, ga Gud tegnet på Kristi fødsel, som man ville kalle Immanuel.

Julehistorien skal minne oss daglig om at Gud er med oss. Selv om situasjonen ser mørkt ut, selv om du har mistet jobben din, selv om en kjære person har dødd, selv om du har mislyktes i løpet, selv om din ektefelle har forlatt deg - er Gud med deg!

Det spiller ingen rolle hvor død situasjonen din er, Gud lever i deg og han bringer livet til din døde situasjon. "Tror du det"? Rett før Jesu korsfestelse og tilbake til himmelen, ble disiplene hans veldig bekymret fordi han ikke lenger ville være med dem. Jesus sa til dem:

"Men fordi jeg har talt dette til deg, er ditt hjerte fullt av tristhet. Men jeg sier dere sannheten: det er godt for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke Trøsteren til deg. Men når jeg går, vil jeg sende ham til dere» (Johannes 16,6 -8.). Den Trøsteren er Den Hellige Ånd som bor i deg. "Dersom ånden til ham som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også gi liv til deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere" (Romerne 8,11).

Gud er alltid med deg. Kan du oppleve Jesu nærvær i dag og for alltid!

av Takalani Musekwa


pdfGud er med oss