ARTIKKEL AV TAMMY TKACH


Svare maskin

608 besvare samtalenDa jeg begynte å ta et middel mot en mild hudtilstand, ble jeg fortalt at tre av ti pasienter ikke ville svare på stoffet. Jeg trodde aldri at et stoff kunne tas forgjeves og håpet å være en av de heldige syv. Jeg ville ha foretrukket at legen aldri forklarte det for meg fordi det plaget meg at jeg kunne kaste bort tiden og pengene mine og at jeg ville risikere ubehagelige bivirkninger. På slutten av den andre behandlingsmåneden min sa legen med et smil: Du er en responder! I medisin er en responder en pasient som reagerer på et medikament som forventet. Det fungerte, jeg var lettet og glad for det.

Prinsippet om medikament- og pasientinteraksjon kan også brukes på vårt forhold til våre medmennesker. Hvis mannen min ikke svarer på spørsmålet mitt og fortsetter å lese i avisen sin, er det som stoffet som ikke utløser svar.
Prinsippet om årsak og virkning er også synlig hos Gud skaperen og hans skapelse. Samspillet, en gjensidig handling av Gud med menneskeheten, ble avslørt på forskjellige måter i Det gamle testamentet ...

Les mer ➜

Hvor bor Jesus?

165 hvor bor JesusVi tilber en oppstandig Forløser. Det betyr at Jesus lever. Men hvor bor han? Har han et hus? Kanskje bor han nedover gaten - som frivillig i hjemløse ly. Kanskje bor han i det store huset på hjørnet med fosterbarn. Kanskje han også bor i huset ditt - som den som knuses naboens plen når han var syk. Jesus kunne til og med ha på seg klærne, som du gjorde da du hjalp en kvinne hvis bil var blitt forlatt på motorveien.

Ja, Jesus lever, og han lever i alle som har tatt imot ham som Frelser og Herre. Paulus sa at han ble korsfestet med Kristus. Derfor kunne han si: «Og likevel lever jeg; men ikke lenger meg, men Kristus lever i meg. Men det jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal. 2,20).

Å leve Kristi liv betyr at vi er et uttrykk for det livet han levde her på jorden. Livet vårt er nedsenket i livet hans og forent med ham. Denne identitetserklæringen hører til på den ene armen av identitetskorset vi hadde konstruert. Våre uttrykk for kjærlighet og omsorg følger naturlig vårt kall (grunnlaget for korset) ...

Les mer ➜