Stykke etter stykke

Når jeg tenker på å gi mitt hjerte til Gud, høres det for lett ut og noen ganger tror jeg at vi kan gjøre det lettere enn det er også. Vi sier, "Herre, jeg gir deg mitt hjerte" og vi tror det er alt som trengs.

«Så slaktet han brennofferet; og Arons sønner førte blodet til ham, og han stenket det på alteret rundt omkring. Og de brakte brennofferet til ham, stykke for stykke, og hodet, og han lot det gå opp i røyk på alteret.»3. Mose 9,12-13.).
Jeg vil vise deg at dette verset er en parallell til angeren som Gud ønsker for oss også.

Noen ganger når vi sier til Herren, her er mitt hjerte, det er som om vi kaster det foran ham. Det er ikke slik det er ment. Når vi gjør det på denne måten, er vår omvendelse veldig uklart, og vi vender oss ikke bevisst bort fra den syndige handlingen. Vi kaster ikke bare et stykke kjøtt på grillen, ellers ville det ikke stekes jevnt. Det er det samme med våre syndige hjerter, vi må tydelig se hva vi skal vende oss bort fra.

De ga ham brennofferet stykke for stykke, inkludert hodet, og han brente hver del på alteret. Jeg vil fokusere på det faktum at Arons to sønner ga ham tilbudet bit for bit. De kastet ikke hele dyret der oppe, men satte visse biter på alteret.

Legg merke til at Arons to sønner presenterte offeret stykke for stykke til sin far. De la ikke bare det slaktede dyret helt på alteret. Vi må gjøre det samme med vårt offer, med vårt hjerte. I stedet for å si: «Herre, her er mitt hjerte», bør vi legge frem for Gud de tingene som forurenser våre hjerter. Herre jeg gir deg sladderen min, jeg gir deg mine lyster i hjertet mitt, jeg lar deg tvile. Når vi begynner å gi våre hjerter til Gud på denne måten, aksepterer han det som et offer. Alle de onde tingene i livet vårt vil da bli til aske på alteret, som Åndens vind vil blåse bort.

av Fraser Murdoch