Hva gjør oss mennesker til kristne?

817 hva som gjør oss mennesker til kristneSpørsmålet om hva som gjør en person til en kristen er avgjørende. Mange tror det innebærer å holde de ti bud, adlyde Gud gjennom tjeneste, be daglig eller jobbe hardt. Men Bibelen lærer oss noe helt annet, egentlig det motsatte av slike ideer. Paulus formidler et inspirerende bilde av Gud i sitt brev til efeserne: "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har forberedt på forhånd, for at vi skal vandre i dem" (Efeserne) 2,10).

Ordet "arbeid" gir oss en dyp innsikt i Guds natur. På engelsk er ordet "poem" (dikt) avledet fra det greske "poiema", som betyr arbeid. Men det greske ordet poiema har en mye bredere betydning. Det refererer til et kunstverk designet og laget av en kunstner eller håndverker. Som Paulus skriver i Romerbrevet: «For hans usynlige natur – det vil si hans evige kraft og guddommelighet – er blitt sett av hans gjerninger siden verdens skapelse, hvis man oppfatter det med fornuft. Derfor har de ingen unnskyldning» (Romerne 1,20).

Guds mesterverk

Den forløste troende er Guds nye skapning – hans kunstneriske verk. En kristen er Guds håndverk, hans skapte mesterverk. For en ære og for et privilegium! Har du noen gang besøkt et verksted? En venn av meg eier et stort verksted utstyrt med alt verktøyet en håndverker trenger for trebearbeiding: elektriske sager, bor, høvler, slipemaskiner og mye mer. Han er gladest når han kan konstruere, sage, forme og pusse for å lage noe helt spesielt av tre, enten det er et lite leketøy eller en vakker vitrine. Denne gleden og hengivenheten gjenspeiler Guds kjærlighet og omsorg i hans skaperverk. Akkurat som håndverkeren i verkstedet hans, arbeider Gud med oss, former oss og former oss til sitt mesterverk.

Bildet av Gud som håndverker lar oss forstå hvordan han jobber i sitt store verksted. Dette er ingen overdrivelse, for Bibelen beskriver også Gud som en keramiker: «Men nå, Herre, du er vår Far! Vi er leire, du er vår pottemaker, og vi er alle dine henders verk." (Jesaja 64,7).

Gud tar en uformelig leirklump og former den til noe fantastisk. Han er kunstneren og vi er hans kunstverk. I det øyeblikket vi konverterer, skjer det noe fantastisk dypt i oss: «Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning; det gamle er borte, se, det nye er kommet" (2. Korinterne 5,17).

Vi er skapt av viljen og håndverket til den øverste mester i universet. En kristen blir ikke til ved egen innsats, men er skapt av Gud selv. Gud er skaperen, kunstneren, arkitekten. Hans største mesterverk er ikke det enorme universet, ikke de majestetiske snødekte fjellene, eller den fantastiske menneskekroppen. Hans sanne mesterverk er en kristen som viser den fulle kraften i hans skaperkraft. Hva gjør deg til en kristen? Ved å gjøre din beste innsats? Ved å gjøre godt eller være et godt menneske? La oss huske konteksten: «For av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv: det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har forberedt på forhånd for at vi skulle vandre i dem.» (Efeserne 2,8-10.).

Vi blir kristne ved Guds verk, ikke ved vår egen styrke. Vi kan ikke gjøre noe med våre gjerninger eller gode gjerninger – alt handler om Guds verk og hans gjerninger. Gud vender seg ikke til oss basert på vår gode oppførsel. Vi er kristne på grunn av hans store godhet, hans barmhjertighet, hans godhet, hans ubetingede kjærlighet, hans kjærlige tilgivelse og hans fullkomne nåde. Det er feil å se kristendommen kun i sammenheng med våre egne handlinger og handlinger; Vi bør heller tenke på hva Gud gjør i oss, med oss ​​og gjennom oss: "For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans velbehag" (Filipperne) 2,13).

Vi er et mesterverk i skapelsesprosessen. Du har kanskje sett et skilt på et skrivebord som sier: Vær tålmodig med meg. Gud er ikke helt ferdig med meg ennå! Gud arbeider progressivt og bruker verktøy som Den hellige skrift for å oppfylle sin plan: "For hele Skriften, ved inspirasjon av Gud, er nyttig til undervisning, til irettesettelse, til rettelse, til opplæring i rettferdighet" (2. Timoteus 3,16).

Han bruker forkynnelse og lære: "Ham forkynner vi og formaner alle mennesker og lærer alle mennesker i all visdom, så vi kan gjøre hvert menneske fullkomment i Kristus" (Kolosserne 1,28).

Han pålegger disiplin: "For det passet ham for hvis skyld alle ting er og ved hvem alle ting er, som førte mange barn til ære, å fullføre begynnelsen av deres frelse ved lidelse" (Hebreerne 2,10).

For et privilegium det er å vite at du er trygg i hendene på Mesteren – Skaperguden! Vi er svake, vi svikter, vi synder, men bare kunnskapen om at Gud arbeider med oss ​​inntil Jesus er formet i oss bør inspirere vårt håp: «Mine barn, som jeg føder igjen med fødselsveer inntil Kristus kommer i, gi dere skikkelse! " (Galaterne 4,19). Ingen avslag kommer fra Guds verksted! Så trenger vi ikke gjøre noe i det hele tatt – skal vi la Gud gjøre alt alene? Vi bør gjøre det med den rette motivasjonen: "Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har forberedt på forhånd, for at vi skulle vandre i dem" (Efeserne 2,10).

Det er ikke våre gjerninger, men gjerningene vi gjør sammen med Jesus. Gode ​​gjerninger bør være et sentralt kjennetegn ved den kristne: "La deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og prise deres Far som er i himmelen" (Matt. 5,16).

Vi skal leve slik Jesus levde – tjene våre medmennesker og ære vår Far. Bibelen lærer oss at vi vil bli belønnet i henhold til våre gjerninger – men den lærer oss ikke at vi er kristne på grunn av våre gode gjerninger. Gode ​​gjerninger gjør oss ikke til kristne. Gud gjør oss kristne til å gjøre gode gjerninger. Dette er akkurat det motsatte av hva mange vil tro. Alle som går i kirken, besøker syke og støtter de fattige, oppfører seg godt og riktig, men slik god oppførsel gjør oss ikke til kristne – det er bare Gud, den øverste mester, som kan gjøre det! Det bør understrekes at selv våre gode gjerninger er forberedt av Gud. Nok en gang blir vi konfrontert med bildet av Gud som en håndverker, som arbeider i bakgrunnen. En kristen er ikke bare et godt menneske - eller en som har reformert eller slått et nytt blad i livet sitt. En kristen er en ny skapning, forent med Jesus Kristus og skapt av Gud.

av Gordon Green


Flere artikler om Guds mesterverk:

Lignelsen om pottemakeren

I Guds bilde