ring hjem

719 kommer homenoNår det var på tide å komme hjem, kunne jeg fortsatt høre pappa plystre eller mamma rope fra verandaen etter at vi hadde vært ute hele dagen. Da jeg var barn lekte vi ute til solen gikk ned og neste morgen var vi ute igjen for å se solen stå opp. Det høye ropet betydde alltid at det var på tide å komme hjem. Vi kjente igjen samtalen fordi vi visste hvem som ringte.

I Jesajas bok kan vi se hvordan Gud kaller sine barn og minner dem ikke bare om hvor de kommer fra, men enda viktigere om hvem de er. Han understreker at de er en del av Guds historie. Legg merke til Jesajas ord: «Frykt ikke, for jeg har forløst deg; Jeg har kalt deg ved navn; Du er min! Når du går gjennom vann vil jeg være med deg, og når du går gjennom elver skal de ikke drukne deg. Hvis du går inn i ilden, vil du ikke brenne, og flammen vil ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg vil gi Egypt for deg som løsepenge, Kusj og Seba i ditt sted." (Jesaja 4 Kor.3,1-3.).

Israel holdt ikke Guds pakt og ble forvist fra sine hjem: "Fordi du er dyrebar og herlig i mine øyne, og fordi jeg elsker deg, vil jeg gi mennesker i ditt sted og folk for ditt liv" (Jesaja 4)3,4).

Legg merke til de neste versene: "Vær ikke redd, for jeg er med deg. Jeg vil hente dine ætt fra øst og samle dem fra vest. Jeg vil si til nord: Gi opp, og til sør: Hold deg ikke tilbake; bringe mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ender, alle som er kalt ved mitt navn, som jeg har skapt og beredt og gjort til min ære." (Jesaja 43,5-7.).

Israels folk dro i eksil i Babylon. De slo seg ned der og gjorde seg rimelig komfortable i eksil. Men tro mot sitt ord kalte Gud dem til å huske hvem han var, hvem de var i ham, slik at de forlater Babylon og vender hjem.

Som stemmen til foreldre som minner oss om hvem vi er og hvor vi kom fra, slik minner Gud Israels folk og alle mennesker om deres historie. Han kaller til dem om å komme hjem – til Gud. Hører du ekkoene i denne historien? "Hvis du går gjennom vann, vil jeg være med deg, og hvis du går gjennom elver, skal de ikke drukne deg" (vers 2). Dette er historien om utvandringen. Gud minner dem om hvem de er og kaller dem hjem fra jordens fire hjørner.
Er det slik Gud kalte deg? Kaller Gud deg til å komme hjem? Han kaller deg ut av denne forvirrende, distraherte verdenen og tilbake til historien din. Tilbake til historien som Gud personlig skriver med deg. Han kaller deg til å være det du virkelig er – et elsket, kongelig Guds barn. Det er på tide å svare på Guds appell og vende tilbake til hans hjem!

fra Greg Williams